Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Thijs!.