Kao što se je vjerojatno vidljivo iz mog "imena" uglavnom ću pisati o temama vezanima za razdoblje srednjega vijeka i historiografije.

Veliku važnost pridajem citiranju povijesnih izvora i radova na temelju relevantne literaure.