Tau lepton

(Preusmjereno s Tauon)

Tau lepton (još se koriste imena tau-čestica, tau, te ponekad tauon) negativno je nabijena elementarna čestica iz skupine leptona čiji je najmasivniji pripadnik. Označava se grčkim slovom tau: τ za negativno nabijeni tau lepton i τ+ za pozitivno nabijeni antitau koji je antičestica tau leptona.

Tauon
Kompozicija: Elementarna čestica
Čestična statistika: Fermion
Grupa: Lepton
Porodica: Treća
Međudjelovanje: gravitacijsko, elektromagnetsko, slabo
Simbol(i): τ
Antičestica: Antitauon (τ+)
Otkriven: Martin Lewis Perl i ostali (1975.)
Masa: 1776,84±0,17 MeV/c2
Vrijeme poluraspada: 2,90·10−13 s
Električni naboj: −1 e
Spin: 1⁄2

Masa tau leptona iznosi 1777 MeV/c2, a vrijeme poluraspada 2,90·10−13 sekunda.


Nedovršeni članak Tau lepton koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.