Tenzor

U fizici i matematici, tenzor je poopćenje skalara i vektora, te se, poput vektora, sastoji od više skalarnih vrijednosti, samo što iznos indeksa potrebnog da se jednoznačno odredi na koju skalarnu vrijednost se misli, može biti različit od jedan, kao što je slučaj kod vektora.

Red tenzora je iznos gore navedenog indeksa, pa je tako skalar tenzor nultog reda (3^0), a vektor je tenzor I. reda (3^1) jer ima 3 dimenzije. Naziv tenzor se obično koristi za tenzore od 2. reda naviše. Primjerice, linearna transformacija (koja se prikazuje matricom) je tenzor drugog reda (3^2) te ima 9 dimenzija.


P physics.png Nedovršeni članak Tenzor koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
P math.png Nedovršeni članak Tenzor koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.