Teretni kontejner

Teretni kontejner (eng. freight container), po definiciji Europske komisije, je dio prijevozne opreme:

  • trajne i dovoljno čvrste izvedbe tako da je prikladan za višekratnu upotrebu
  • posebno konstruiran da omogući prijevoz robe pomoću jednog ili više načina prijevoza bez prekrcaja
  • opremljen uređajima koji omogućuju jednostavno rukovanje, a posebno prijenos s jednog načina prijevoza na drugi
  • konstruiran tako da omogućuje jednostavno punjenje i pražnjenje
  • duljine 20 stopa ili više[1]

IzvoriUredi

  1. Službeni list Europske unije L101/5 11. travnja 2012. DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE od 3. veljače 2012.o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem(Tekst značajan za EGP)(2012/186/EU), str. 300 (pristupljeno 21. prosinca 2019.)