Théveninov poučak

Théveninov poučak je jedna od metoda rješavanja mreža istosmjerne i izmjenične struje, a vrlo je sličan Nortonovom poučku. Théveninov poučak se koristi za izravno određivanje struje kroz trošilo.

Prema tom poučku, bilo koji dio aktivne linearne mreže u kojoj se nalaze električni izvori energije i otpornici može se nadomjestiti s obzirom na dvije točke mreže (priključnice) sa stvarnim naponskim izvorom elektromotorne sile Et (Théveninov napon) i unutarnjim otporom Rt (Théveninov otpor).

Polaritet i vrijednost Théveninovog napona kao i vrijednost Théveninovog otpora određeni su komponentama mreže koju nadomještamo. Na dobiveni nadomjesni izvor između priključnica spajamo komponentu koja je prethodno bila odspojena i računamo struju.

Postupak

uredi
 
Početna shema s odspojenim otpornikom kroz kojeg tražimo struju
  • Za zadanu aktivnu linearnu mrežu odspojimo otpornik (trošilo) kroz koji tražimo struju, a radi određivanja polariteta označimo točke (priključnice).
  • Između označenih točaka odredimo Théveninov napon (Et) kao napon praznog hoda te odredimo polaritet točaka.
  • Određujemo Théveninov otpor (Rt) kao ukupni otpor između priključnica kada se svi naponski izvori kratko spoje, a strujni odspoje. Pritom ostavimo njihove unutarnje otpore uključene u mrežu.
  • Odspojeni otpornik R spojimo na nadomjesni naponski izvor napona Et i unutarnjeg otpora Rt te izračunamo nepoznatu struju prema izrazu:
 
 
Računanje Théveninovog napona (Et)
 
Računanje Théveninovog otpora (Rt)
 
Nadomjesna shema napona Et i unutarnjeg otpora Rt kojim teče nepoznta struja I