Tiskara je industrijski obrt za tiskanje knjiga, novina i razne druge literature.

Moderni ofsetni tisak

Danas postoji mnogo tiskarskih tehnika kao što su:

Svaka tehnika ima svoje posebno značenje i upotrebu. Za uobičajeno tiskanje knjiga, revija, letaka, brošura i sl., najbolji su ofsetni i digitalni tisak. Sa širokim spektrom različitih tiskarskih tehnika i mogućnosti, tiskara može ponuditi mnoge načine tiskanja potrebnih gospodarstvu i kućanstvima.