Tonalitet je naziv za ukupnost svih značajki koje povezuju niz tonova ili akorda neke skladbe. Imenuje se prema I. stupnju, odnosno tonici odgovarajuće durske ili molske ljestvice:

7 ♭
6 ♭
5 ♭
4 ♭
3 ♭
2 ♭
1 ♭
0 ♭/♯
1 ♯
2 ♯
3 ♯
4 ♯
5 ♯
6 ♯
7 ♯
dur Ces Ges Des As Es B F C G D A E H Fis Cis
mol as es b f c g d a e h fis cis gis dis ais


Nedovršeni članak Tonalitet koji govori o glazbi treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.