Tonij je period u geološkoj povijesti koji je trajao od prije 1000 do 850 milijuna godina. Tonij je prvi period Neoproterozoika i granice njegova trajanja nisu određene stratigrafijom nego radiometrijskoj kronometriji.

U ovom periodi počeo je raspad superkontinenta Rodinije.

Iz ovog razdoblja česti su fosilizirani ostatci jednostaničnih organizama.


Proterozoik
Paleoproterozoik Mezoproterozoik Neoproterozoik
Siderij Racij Orosirij Staterij Kalimij Ektazij Stenij Tonij Kriogenij Ediakarij
Prekambrij  
(Hadij) Arhaik Proterozoik Fanerozoik