Treći put predstavlja centristički smjer u politici, koji zastupaju neke socijaldemokratske stranke u Europi te Demokratska stranka u SAD-u. Treći put se u pravilu zalaže za smanjenje poreza, deregulaciju i decentralizaciju, a ime nastaje kao odgovor na radikalno kapitalističku doktrinu konzervativnih stranaka s kraja osamdesetih i početka devedesetih godina (Thatcher i Reagan). Mnogi "Treći put" kritiziraju kao prikriveni neoliberalizam. Najpoznatiji predstavnici su Tony Blair, Bill Clinton i Gerhard Schröder. Nekad se naziva i radikalni centar.

Bill Clinton i Tony Blair, najpoznatiji sljedbenici "Trećeg puta".

Treći put je bio naziv i za politiku Nesvrstanih, koja je bila između blokovske politike zemalja NATO-a i zemalja Varšavskog ugovora. Ponekad se, u užem smislu, "trećim putem" označava politika Titove socijalističke FNRJ/SFRJ, gledana između kapitalističke zapadne Europe i boljševičke istočne Europe.

Poveznice

uredi