Trofazni generator

Trofazni generator je vrsta električnog generatora.

Trofazna struja. Animirani prikaz. Trofazni generator je u donjem lijevom uglu.

Za razumijevanje ovog pojma treba razjasniti pojamo trofazna sustava napajanja. To je sustav koji čine tri izvora izmjeničnog sinusoidnog napona koji su međusobno zavisni i spojeni su na posebni način. Svaki od tih izvora napajanja daje napone za koje vrijedi:

Spoj ovih triju izvora napona nazivamo trofaznim generatorom.

Literatura

uredi