Ugovor - pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba usmjerenim na proizvođenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa.

Ovisno o različitim pravnim odnosima, ali i subjektima koji ih sklapaju, ugovori se mogu podijeliti na:

i dr.

Ugovori se dijele još i na individualne (kad ih između sebe sklapaju pojedine fizičke ili pravne osobe) i kolektivne (kad ih sklapaju organizacije radnika s poslodavcima ili sl.).

Dijele se još i na imenovane(nominatne) i neimenovane(inominatne).

Nedovršeni članak Ugovor koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.