Ugrožena vrsta

Ugrožena vrsta je vrsta čija je populacija tako malena da joj prijeti izumiranje.

Populacija američkog bizona je zbog pretjeranog izlova 1890. dovedena do broja od 750 jedinki.

Ispočetka korišten jedino kod biologa i ekologa, ovaj je pojam dobio i svoje pravno značenje kada su mnoge države, pod pritiskom pokreta za zaštitu okoline, donijele zakone kojima se određene vrste definiraju kao ugrožene te na temelju njih donose razne mjere u svrhu sprječavanja njihovog izumiranja, najčešće u obliku zabrane lova ili gospodarskog iskorištavanja pojedinih prirodnih staništa.

Stavljanje određenih vrsta na listu ugroženih, odnosno skidanje s nje, čest je predmet kontroverzi i političkih sukoba iza kojih stoje različiti ekonomski, politički i socijalni interesi.

Vidi i status zaštite pojedine vrste.