Crtež valjka

Valjak je oblo geometrijsko tijelo, omeđeno dvama sukladnim krugovima koji leže u usporednim ravninama i dijelom zakrivljene plohe. Krugove nazivamo baze valjka, a zakrivljenu plohu nazivamo plašt valjka. Visina valjka je međusobna udaljenost baza. Kod uspravnog valjka visina je spojnica središta baza. Valjak je rotaciono tijelo što znači da nastaje rotacijom pravokutnika oko jedne svoje stranice.

Stari Babilonci i Egipćani su približno znali računati volumen valjka, dok je Arhimed u staroj Grčkoj bio prvi koji ih je točno izveo.

Obujam valjkaUredi

 

gdje je r polumjer baze, a v visina valjka.

Oplošje valjkaUredi

 

gdje je r polumjer baze, a v visina valjka.