Otvori glavni izbornik
Vapneni ciklus.

Vapno (ili klak) je cjelokupni naziv za živo (CaO), gašeno (Ca(OH)2) te hidratizirano (stariji naziv hidraulično) vapno, koje kada stvrdne stalno je i pod vodom. Često može sadržavati oko 10% aluminijskih primjesa.

Živo vapnoUredi

 Podrobniji članak o temi: Živo vapno

Živo vapno miješa se s vodom (gasi), pri čem se razvija toplina, a komadi poroznoga kamena se raspadaju u kalcijev hidroksid (Ca(OH)2), sitan prah koji se naziva gašenim građevnim vapnom.

Gašeno vapnoUredi

 Podrobniji članak o temi: Kalcijev hidroksid

Gašeno građevinsko vapno (kalcijev hidroksid, kreč, Ca(OH)2) dobiva se reakcijom živoga vapna s velikom količinom vode (tzv. „gašenje vapna“).

Uporaba i primjenaUredi

Uporaba i primjena vapna je općenita, jer živo vapno reagira s vlagom iz zraka.

U graditeljstvu se rabi za pripravu (proizvodnju) građevinskih mortova za zidanje i žbukanje, gdje služi kao vezivo, a koristi se i u kemijskoj industriji za proizvodnju boja (za unutarnje i vanjske boje), u cestogradnji (stabilizacija tla) i dr..

Vapno se rabi i za proizvodnju karbida, u metalurgiji za uklanjanje nečistoća vezivanjem u silikatnu trosku, u obradbi voda, u proizvodnji papira, u keramičkoj, prehrambenoj (rafiniranje šećera) i tekstilnoj i prehrambenoj industriji, u poljodjelstvu za neutralizaciju tla itd., za zaštitu voćaka od insekata

Koristi se za dezinfekciju mineralno vezanih podloga, za sanaciju ekoloških incidenata, za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda (tzv. omekšavanje vode), itd..


Pozor!Uredi

  • Živo i gašeno vapno nagrizaju i nadražuju kožu, sluznice dišnih organa i oči, pa je pri radu sa vapnom potrebna zaštitna oprema.
  • Udisanje: U slučaju prašenja kašalj, otežano disanje i gušenje.
  • Koža: Crvenilo, žarenje ili bol.
  • Oči: Uzrokuje suzenje očiju, crvenilo, bol, a moguće je zamagljenje ili slabljenje vida.
  • Gutanje: Nije vjerojatno, ali u slučaju gutanja očekuje se žarenje ili bol, te mučnina i povraćanje.

OpasnostiUredi

  • na okoliš djeluje promjena pH vrijednosti tla i vode kod velikih onečišćenja,
  • fizikalno-kemijski učinci: egzotermna reakcija s vodom i kiselinama. U prisustvu vode, reagira s aluminijem, pri čemu se razvija vodik.

Vanjske povezniceUredi