Velikogorička skupina

Velikogorička skupina je jedna od četiri regionalne kulturne skupine kulture polja sa žarama na današnjem hrvatskom tlu (Turopolje, srednja Posavina, Pokuplje i Hrvatsko zagorje). U europskoj prapovijesti, kultura polja sa žarama postigla je najveći doseg u obradbi bronce. Prema stilskim varijacijama osnovnih tipova keramičkih i metalnih proizvoda moguće je izdvojiti više regionalnih kulturnih skupina koje su postale osnova za uspostavu etničke strukture stanovništva starijega željeznog doba.[1] Na području današnjega grada Velike Gorice i bliže okolice pronađeni su arheološki ostatci iz prapovijesti (kultura grobnih polja sa žarama).[2] Nastaje na prijelazu u posljednje prapovijesno tisućljeće.[3]

Izvori uredi

  1. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - kultura polja sa žarama
  2. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - Velika Gorica
  3. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - arheološka nalazišta