Vizni sustav

Vizni sustav je sustav izdavanja uvjetnih dozvola prelaska državne granice strancima za potrebe njihovog boravka na teritoriju određene države. Država uređuje svoj vizni sustav prema interesima države spram određene države stranca. Vizni sustav Republike Hrvatske je uređen Uredbom o viznom sustavu ("Narodne novine", broj 54/2012.) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu ("Narodne novine", broj 38/2013.).

VizaUredi

Viza je dokument, kojim se daje dozvola ulaska, boravka ili tranzita stranog državljanina na teritorij određene države, koja mu izdaje vizu. Viza se upisuje (ili lijepi kao naljepnica) u putovnicu stranog državljanina, ili se izdaje kao poseban dokument u obliku obrasca, koji je nužno predočiti prilikom ulaska u državu.

Vrste vizaUredi

Postoji nekoliko vrsta viza:

  • putna viza
  • tranzitna viza
  • zrakoplovno-tranzitna viza
  • grupna viza
  • diplomatska viza
  • službena viza

Pregled viznog režima za hrvatske državljaneUredi

Ovo je grafički pregled karte svijeta, na kojoj su prikazane države za koje državljani Republike Hrvatske ne moraju posjedovati vizu za ulazak i boravak (tamnoplavo), odnosno za koje moraju posjedovati vizu izdanu od nadležnog diplomatskog predstavništva (sivo). U svjeloplavom području viza se može dobiti i na granici.
Za ulazak u države označene zelenom bojom (članice EU, Albanija, Andora, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Monako, Norveška, San Marino, Srbija i Vatikan) nije potrebna putovnica, već je dovoljna hrvatska osobna iskaznica.

 

██ Hrvatska

██ Države u koje se može putovati s putovnicom bez vize ili samo sa hrvatskom osobnom iskaznicom

██ Države za koje nije potrebna viza

██ Države za koje se viza izdaje na internetu ili prilikom dolaska u zemlju

██ Države za koje je potrebno izdavanje vize od strane nadležnog diplomatskog predstavništva

PovezniceUredi

Vanjske povezniceUredi