Vjerodajnica (franc. lettre de créance, engl. letter of credence) je formalno pismo šefa države pošiljateljice kojim on predstavlja šefa diplomatske misije šefu države primateljice.

Veleposlanik Republike Hrvatske Nebojša Koharović predaje vjerodajnice ruskom predsjedniku Dmitriju Medvjedevu

U pismu se - danas već dosta pojednostavljeno, iako još formalno stilizirano - navodi ime šefa misije i razred u kojem je imenovan. U vjerodajnicama je također molba upućena šefu države da diplomatu pokloni povjerenje i omogući ispunjavanje njegove misije.

Vjerodajnice služe kao legitimacija i kao punomoć. Kopija akreditivnog pisma predaje se ministru vanjskih poslova države primateljice (obično prije predaje originala šefu države), a original se uručuje šefu države prilikom prve svečane audijencije, obično uz svečanu pratnju, vojne počasti, itd. Slična pisma daju se obično i šefovima specijalnih misija.