Vrh (geometrija)

U geometriji vrh je točka u gdje se sijeku ili susreću dvije ili više dužina, krivulja ili bridova. Uglovi mnogokutova i poliedara su vrhovi.

Mnogokuti u ravnini imaju isti broj vrhova i stranica. Konveksna geometrijska tijela u trodimenzionalnom prostoru slijede zakonitost Obrada nije uspjela. (neispravna sintaksa): {\displaystyle V – B + S = 2} , gdje je V broj vrhova, B broj bridova, a S broj strana. Primjerice, kocka ima 8 vrhova, 12 bridova i 6 strana; 8 – 12 + 6 = 2.

Vidi jošUredi