Yujiulü Futu

Yujiulü Futu (kin. 郁久閭伏圖; pinyin: Yùjiǔlǘ Fútú ) (? - 508.) je bio kan Rourana (506.–508.) sa titulom Tuohan Khan (佗汗可汗). Ime razdoblja mu je bilo Shiping (始平 Shǐpíng). Bio je sin kana Yujiulü Nagaija, koga je naslijedio 506. Dvije godine kasnije je poginuo u borbi sa Gaoche vladarom Mi'etuom (彌俄突). Naslijedio ga je sin Yujiulü Chounu.