Zagrebački holding

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2006. godine u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba.[4]

Zagrebački Holding d.o.o.
Vrsta Trgovačko društvo
Osnovana 2006.
Osnivač(i) Grad Zagreb
Sjedište Ulica grada Vukovara 41, ZagrebHrvatska
Pokriveno područje Grad Zagreb
Djelatnost(i) komunalne djelatnosti
energetske djelatnosti
djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje
ljekarnička djelatnost
tržišne djelatnosti
Prihod 4,02 milijarde HRK (2018.)[1]
Neto dobit 72,51 milijuna HRK (2018.)[2]
Broj zaposlenih 7 782 (31. prosinca 2020.)[3]
Vlasnik Grad Zagreb
Web stranica Zagrebački holding

Nastao je prijenosom poslovnih udjela 21 trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., koje preuzima ulogu holding poduzeća. Godine 2007. mijenja ime u Zagrebački holding d.o.o. Nakon daljnjih statusnih promjena, Zagrebački holding danas, zajednica je povezanih društava i ustanove, koji čine Grupu Zagrebački holding. Grupa obuhvaća društvo Zagrebački holding d.o.o. s 14 podružnica, osam povezanih društava i jednu ustanovu te upravlja s gotovo cjelokupnom nadzemnom i podzemnom infrastrukturom u gradu Zagrebu.

Temeljna zadaća Holdinga je učinkovito i trajno obavljanje usluga od javnog interesa u gradu Zagrebu uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštite javnog interesa lokalne zajednice.

Djelatnosti Zagrebačkog holdinga

uredi

Prema broju i vrsti usluga koje pruža, Zagrebački holding jedinstveno je trgovačko društvo u Hrvatskoj.

Primarno pruža usluge od općeg (javnog) interesa u gradu Zagrebu, koje obavlja po načelima javne službe.

Poslovna područja dijele se na:

  • komunalne djelatnosti
  • djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje
  • ljekarničku djelatnost
  • energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom te proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
  • tržišne djelatnosti.

Poslovno područje komunalnih djelatnosti, među ostalim, obuhvaća redovno održavanje 114 hektara javnih zelenih površina, 2.589 kilometara nerazvrstanih cesta, zatim svakodnevno održavanje čistoće javnih površina, građevina javne odvodnje oborinskih voda, 28 groblja i krematorija te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima. Također pruža usluge autobusnog kolodvora, javnih tržnica na malo, usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama te usluge distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području grada Zagreba. Grupa također brine o održavanju javnih prolaza, pothodnika, fontana i WC-a, te održava jedan od simbola grada Zagreba – Grički top.

Tržišne djelatnosti obuhvaćaju usluge upravljanja i održavanja zgrada i sportskih građevina, gradnju i prodaju stanova, izdavačku i izložbenu djelatnost, organizaciju putovanja i odmora djece i mladih, ugostiteljstvo i turizam, skladištenje, čuvanje robe, parkiranje teretnih vozila i usluge Slobodne zone Zagreb, vanjsko oglašavanje i usluge tržnice na veliko. U tržišne djelatnosti također spada zbrinjavanje otpada, sakupljanje otpada od fizičkih osoba (kućanstava) te održavanje, zaštita, upravljanje, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih i lokalnih cesta i drugih javno prometnih površina te održavanje opreme na cestama.

Poslovno područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje obuhvaća usluge sakupljanja, pročišćavanja i distribucije vode, usluge odvodnje otpadnih voda i s njima povezane usluge te izgradnju i održavanje vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje.

U sklopu Grupe djeluju i tvrtke koje obavljaju energetsku djelatnost i pružaju usluge distribucije i opskrbe plinom te proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Kao posebna djelatnost izdvaja se opskrba i izrada lijekova, opskrba medicinskim proizvodima, dječjom hranom, kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja u sklopu koje djeluju galenski i analitički laboratorij.

Povijest Zagrebačkog holdinga

uredi

Zagrebački holding osnovan je 2006. godine, no povijest djelatnosti koje obavlja seže u drugu polovicu 19. stoljeća i vrijeme osnivanja prvih komunalnih poduzeća u Zagrebu. Stanje i uređenost gradske komunalne infrastrukture osnovni je pokazatelj razvitka svakog grada, a upravo vještinom upravljanja komunalnim poslovima Zagreb više od stotinu godina potvrđuje da je dio europske obitelji glavnih gradova.

Osnutkom prvog zagrebačkog komunalnog poduzeća – Plinare 1862. godine, Zagreb je prvim koracima zakoračio u proces modernizacije pružanja komunalnih usluga. Prva gradska komunalna poduzeća osnovana su do 30 – tih godina prošloga stoljeća, a ubrzani razvoj grada i gradske komunalne infrastrukture te porast broja stanovništva  iz godine u godinu navodile su gradske vlasti na osnivanje i ostalih komunalnih poduzeća u drugoj polovici 20. stoljeća.

Za proširenje i poboljšanje komunalnih usluga u Zagrebu zadužen je Holding koji je nastao 2006. prijenosom udjela 21 trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba na holding poduzeće Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. Godine 2007. mijenja ime u Zagrebački holding d.o.o. te pod tim nazivom djeluje i danas.[5]

Podružnice, trgovačka društva i ustanove

uredi

Izvori

uredi
  1. Službene stranice Zagrebačkog holdinga
  2. Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga za 2018. Inačica izvorne stranice arhivirana 24. lipnja 2019. Pristupljeno 24. lipnja 2019. journal zahtijeva |journal= (pomoć)
  3. Profil Zagrebačkog holdinga zgh.hr (pristupljeno 7. srpnja 2021.)
  4. Službene stranice Zagrebačkog holdinga
  5. Zagrebački holding journal zahtijeva |journal= (pomoć)