Ponuda i potražnja

(Preusmjereno s Zakon ponude i potražnje)

Ponuda i potražnja je ekonomski model određivanja cijene na tržištu. Zaključak modela je da će u tržišnoj ekonomiji jedinična cijena za određeno dobro varirati dok se ne smiri u točki gdje će količina koju zahtijevaju kupci (po trenutačnoj cijeni) biti jednaka količina isporučenoj od strane proizvođača (po trenutačnoj cijeni), što rezultira tržišnom ravnotežom cijene i količine.

Cijena P proizvoda određena je ravnotežom između proizvodnje za određenu cijenu (ponuda S) i želje onih s kupovnom moći za svaku cijenu (na dijagramu) (potražnja D). Dijagram pokazuje pozitivne promjene u potražnji od D1 do D2, rezultirajući povećanjem cijene (P) i prodanog količine proizvoda (Q).[1]

Četiri osnovne zakonitosti ponude i potražnje su:[2]

  1. Ako potražnja raste a opskrba ostaje nepromijenjena, to vodi do više ravnoteže cijena i količina (više cijene robe).
  2. Ako se potražnja smanjuje a opskrba ostaje nepromijenjena, to vodi do niže ravnoteže cijena i količina (niže cijene robe).
  3. Ako ponuda raste a potražnja ostaje nepromijenjena, to vodi do niže ravnoteže cijena i količina (niže cijene robe).
  4. Ako ponuda pada a potražnje ostaje nepromijenjena, to vodi do više ravnoteže cijena i količina (više cijene robe).

Povijest uredi

U svom eseju iz 1870. godine "O grafičkom prikazu ponude i potražnje", Fleeming Jenkin je u poglavlju "Uvođenja grafičke analize (dijagrama) u englesku ekonomsku literaturu" objavio prvi crtež krivulje ponude i potražnje,[3] uključujući komparativnu analizu pomaka ponude ili potražnje i primjenu na tržište rada.[4] Model je dalje razvio i popularizirao Alfred Marshall u svom udžbeniku iz 1890. godine "Načela ekonomike".[5]

Izvori uredi

  1. Paul A. Samuelson i William D. Nordhaus, "Ekonomija", Mate, Zagreb, 2000., poglavlje 3. "Osnovni elementi ponude i potražnje", str. 38-51
  2. Besanko, Braeutigam (2005.) str.33
  3. A.D. Brownlie and M. F. Lloyd Prichard, 1963. "Professor Fleeming Jenkin, 1833-1885 Pioneer in Engineering and Political Economy," Oxford Economic Papers, NS, 15(3), str. 211.
  4. Fleeming Jenkin, 1870. "The Graphical Representation of the Laws of Supply and Demand, and their Application to Labour," in Alexander Grant, ed., Recess Studies, Edinburgh. poglavlje VI, str. 151-85. Edinburgh. Pogledajte poglavlje ovdje.
  5. Thomas M. Humphrey, 1992. "Marshallian Cross Diagrams and Their Uses before Alfred Marshall," Economic Review, Mar/Apr, Federal Reserve Bank of Richmond, str. 3-23.Arhivirana inačica izvorne stranice od 19. listopada 2012. (Wayback Machine)