Zasavica (rijeka)

Zasavica je rijeka u Srbiji, pritoka Save.

Dodaj infookvir "rijeka".
(Primjeri uporabe predloška)

Duga je 33,1 km, a duboka do 2,5 metara.

Oko njenog toka proglašen je Posebni rezervat prirode Zasavica.

Izvori Uredi