Ćiril od Skitopolisa

Ćiril od Skitopola (Skitopolis) (Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης, Kyrillos ho Skythopolitēs; o. 525. – 559.) bio je grčki svećenik, redovnik i hagiograf.[1] Znan je i kao Ćiril Scythopolitanus.

Rođen je oko 525. u gradu Skitopolu (Σκυθόπολις; danas Beit She'an). Njegov je otac bio Ivan, i bio je odvjetnik.

Ćiril je upoznao Sabu Posvećenog, učenika Eutimija Velikog. U Jeruzalemu je Ćiril upoznao svetog Ivana Isihasta.

544. Ćiril je stigao u samostan Eutimija znan kao Khan el-Ahmar.[2]

555. Ćiril je došao u lavru sv. Sabe zajedno s drugim redovnicima te je umro u Velikoj lavri svetog Save.[3]

Njegovo je najpoznatije djelo Peri tou Megalou Euthymiou Syngraphē („Spisi o Eutimiju Velikom“).

Izvori uredi

  1. Irfan Shahīd. Byzantium and the Arabs in the sixth century.
  2. Kelly Jordan. Euthymius (Khan el-Ahmar).
  3. Kazhdan, Alexander P. Cyril of Scythopolis. The Oxford Dictionary of Byzantium.