Šar-planina (Šara) je planina u južnom dijelu Kosova i sjeverozapadnom dijelu Sjeverne Makedonije.

Dodaj infookvir "gorje".
(Primjeri uporabe predloška)
Šar-planina sa zapada

Najveći turistički centar je Brezovica u općini Štrpce. Razvijeni turizam na ovoj planini naglo je prekinut 1998. godine kada je došlo do rata na Kosovu.

Planinski vrh Kobilica

Zemljopisne odlike uredi

 
Šar-planina 2010.
 
Jezero Bogovinje
 
Šar-planina i nova džamija 2010.

Ova planina je duga oko 80 kilometara i nekih 10 – 20 kilometara široka. Proteže se od grada Prizrena, odakle prati dvije rijeke, Lumbardu i Lepenac. Na istoku prolazi pokraj grada Kačanika i kroz Kačanički klanac prelazi u Makedonsku dolinu Polog. Granica joj prolazi pored vrela Vardara, Vrutoka, i ulazi u dolinu Mavrovo. Tu je rijeka Radika odvaja od više planine Korab (2764 m) na jugozapadu. Nakon toga, granica planine dolazi na točku gdje se spajaju tri države: Kosovo, Makedonija i Albanija. Odatle granica planine slijedi cestu do malog planinskog grada Restelica, i rijekama Globočica, Plavi Drin i Bijeli Drin, da bi konačno opet došla do grada Prizrena.

Najviši vrhovi su:

Nacionalni park Šar-planina uredi

Biogeografski i ekološki, nacionalni park Šar-planina predstavlja jedno od najvažnijih zaštićenih područja u središnjem Balkanu. Tu se može naći više od 1500 vaskularnih biljnih vrsta, od čega je oko 20 % endema i relikata Balkana. Vegetacija i ekosustavi su vrlo raznoliki, od submediteranskih zajednica u podnožju planine, subalpskih šuma endemskog balkanskog bora (Pinus heldfreichii) i molike (P. peuce) do najviših vrhova planina pokrivenih različitim grmolikim i travnatim zajednica na silikatnim, vapnenčkim i serpentinskim podlogama. Također je fauna, pogotovo ornitofauna, najbogatija brojnim rijetkim vrstama na cijelom Balkanskom poluotoku.

Dana 18. ožujka 2002. godine Republika Srbija je nominirala Nacionalni park Šar-planina za upis na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi.[1]

Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. Mt. Sara National Park. UNESCO World Heritage Centre (engleski). UNESCO. Pristupljeno 28. ožujka 2024.

Vanjske poveznice uredi