Željeznička pruga Savski Marof – Kumrovec – DG

Željeznička pruga Savski MarofKumrovec i dalje do državne granice sa Slovenijom (kod Imena), jednokolosječna je lokalna pruga duljine 38 km. Pruga se odvaja u kolodovoru Savski Marof od međunarodne pruge Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor. Pruga je izgrađena 1956. godine, a dio od Kumrovca do državne granice 1969. godine. Pruga prati tok granične rijeke Sutle te na nekoliko mjesta prelazi državnu granicu sa Slovenijom. Trenutačno veći dio pruge je zatvoren za promet od 2000. godine. U tijeku je elektrifikacija dijela pruge i to od Savskog Marofa do Vukovog Sela. 13. lipnja 2008. godine otvorena je obnovljena elektrificirana dionica pruge Sutla – Harmica, koja je ujedno i posljednja postaja prigradske željeznice Harmica – Savski Marof – Zagreb – Dugo Selo. Za nastavak obnove pruge prema Kumrovcu Vlada Republike Hrvatske treba sa Slovenijom riješiti 540 metara međudržavne granice uza Sutlu na tri kilometra dionice od Harmice do Vukovog Sela. Pruga ondje presijeca meandre starog toka Sutle kojima prolazi međudržavna granica i ulazi u Sloveniju. Umjesto vlaka prometuju autobusi od Harmice do Kumrovca.

Savski Marof – Kumrovec – državna granica
Željeznički kolodvor Savski Marof (prije obnove)
Željeznički kolodvor Savski Marof (prije obnove)
Željeznički kolodvor Savski Marof (prije obnove)
Duljina pruge:38 km
Širina pruge:standardna (1435mm)
Savski Marof – Kumrovec – DG
prema Zagrebu
Savski Marof
Laduč
Sutla
državna granica sa Slovenijom
Dobova
Harmica
ukinuti spoj za Dobovu
državna granica sa Slovenijom (7 granica)
Vukovo Selo
državna granica sa Slovenijom (5 granica)
Kraj Donji
državna granica sa Slovenijom (4 granica)
Rozga
Prosinec
Draše
državna granica sa Slovenijom (2 granice)
Gredice
Klanjec
Sutla
državna granica sa Slovenijom
tunel Zelenjak
Sutla
državna granica sa Slovenijom
Zelenjak
Sutla
državna granica sa Slovenijom (2 granice)
Sutla
Kumrovec
državna granica sa Slovenijom (4 granice)
Zagorska Sela
državna granica sa Slovenijom
Sutla
Imeno
prema Celju

Poveznice

uredi
 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Željeznička pruga Savski Marof – Kumrovec – DG