Druga knjiga o Makabejcima

(Preusmjereno s 2. knjiga o Makabejcima)