Arhiepiskopija

Arhiepiskopija (grč. arhi- + episkopija), 1. stupanj u organizaciji pravoslavne crkve viši od episkopije, u rimokatoličkoj crkvi u rangu nadbiskupije - pape također u svojim starijim dokumentima tituliraju nadbiskupe i kao arhiepiskope a oblasti pod njihovom upravom i kao arhiepiskopije[1]; 2. područje kojim upravlja arhiepiskop, oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa; arhidijeceza; 3. sjedište arhiepiskopa, zgrada u kojoj je smještena uprava crkvene oblasti kojom upravlja arhiepiskop.

Arhiepiskopije...Uredi


IzvoriUredi

ELZ, HER, HOL, Jurančič, MEP, RMS, RSANU, Vujaklija