Aritmetički niz

Aritmetički niz ili Aritmetička progresija je niz brojeva u kojem je razlika svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj. Članove niza označavamo s ili u kraćem zapisu s . Naziv je nastao od toga što je u takvu nizu za svaka tri uzastopna člana drugi po redu aritmetička sredina prvog i trećeg.

Diferencija niza uredi

Diferencija aritmetičkog niza je broj koji se dobiva oduzimanjem n-tog člana niza   i njegovog prethodnika. Diferenciju niza označavamo s d i računamo po formuli:

 

Opći član aritmetičkog niza uredi

Opći (n-ti) član aritmetičkog niza je član koji se nalazi na n-tom rednom mjestu u nizu  . Vrijednost n-tog člana u aritmetičkom nizu računa se po formuli : , gdje je   prvi član, a   diferencija niza.

Suma aritmetičkog niza uredi

Suma aritmetičkog niza je zbroj prvih n članova tog niza. Računa se po formuli

 ,

gdje   označava broj članova niza,   prvi član, a   diferenciju niza.

Suma prvih n članova aritmetičkog niza može se izračunati i po formuli:

 ,

gdje   označava broj članova niza,   prvi član, a   posljednji član aritmetičkog niza kojeg želimo zbrojiti.