Ovaj je članak o vrsti riječi. Za član skupa u matematici vidi Član (matematika)

Član je vrsta riječi ili morfološki element koji u nekim jezicima označuje određenost imenice.

Članovi u jezicima Europe

██ neodređeni i određeni član

██ samo određeni član

██ neodređeni član, a određeni kao nastavak

██ samo određeni član kao nastavak

██ bez članova

Mnogi jezici nemaju članove, npr. hrvatski, latinski, japanski. Neki jezici imaju članove, ali se rijetko pojavljuju u upotrebi (npr. svahili).

Članovi u drugim jezicima uredi

Članovi se u jezicima mogu pojaviti u različitim oblicima:

  • neodređeni član označava da se radi o bilo kojem predmetu neke vrste (npr. engleski a, francuski un, mađarski egy)
  • neki jezici imaju partitivni član (npr. francuski du) označava neku količinu (tome u hrvatskom odgovara partitivni genitiv)

U nekim jezicima postoji samo određeni član (velški), u nekim određeni član ne može doći ispred osobnog imena (engleski, njemački), a u nekima se upotrebljava ispred imena (portugalski).

U nekim je jezicima član nastavak koji se dodaje na riječ:

U razvoju jezika članovi često nastaju od pokaznih zamjenica (npr. hrvatski taj, ta, to).