Pokazne zamjenice

Pokazne zamjenice pokazuju nešto što je govorniku ili sugovorniku blisko. Gotovo u svim jezicima čine sustav od dva, tri ili više elemenata na osnovi opozicije po stupnju udaljenosti koji izražavaju.[1] Odgovaraju na pitanja koji? kakav? kolik?

bliže govorniku bliže sugovorniku dalje od obje osobe
koji? òvāj tâj ònāj
kakav? ovàkav tàkav onàkav
kolik? ovòlik tòlik onòlik


Sklonidba pokaznih zamjenica uredi

Jednina
N òvāj òvā òvō
G òvōg(a) òvē òvōg(a)
D òvōm(u) òvōj òvōm(u)
A òvōg(a)
za neživo - òvaj
òvū òvō
V - - -
L òvōm(e) òvōj òvōm(e)
I òvīm((e) òvōm òvōm(e)


Množina
N òvī òvē òvā
G òvīh òvīh òvīh
D òvīm(a) òvīm(a) òvīm(a)
A òvē òvē òvā
V - - -
L òvīm(a) òvīm(a) òvīm(a)
I òvīm(a) òvīm(a) òvīm(a)


Kao pokazna zamjenica ovaj mijenjaju se i zamjenice onaj i taj, koja je "jedinica s izrazitom povezničkom funkcijom".[2]

Zamjenice ovakav, takav, tolik i onolik mijenjaju se kao pridjevi u određenom i neodređenom obliku.

Izvori uredi

  1. Kordić, Snježana. 2002. Predmetne pokazne zamjenice ovaj/taj/onaj. Riječi na granici punoznačnosti (PDF). Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. str. 67–92. doi:10.2139/ssrn.3467413. ISBN 953-169-073-1. OCLC 54680648. OL 2863537W. (CROSBI). (NSK). (KGZ). Pristupljeno 3. prosinca 2022.
  2. Velčić, Mirna. 1987. Uvod u lingvistiku teksta. Školska knjiga. Zagreb. str. 19. ISBN 860-3-99013-1. (NSK)