Instrumental (lat. instrumentum = sredstvo) posljednji je padež u hrvatskom jeziku, odgovara na pitanje (s) kim(e)? čim(e)? i ovisi o glagolu, pridjevu, imenici i prijedlogu.

Uporaba instrumentala

uredi

Instrumental bez prijedloga u rečenici označava:

  • neizravni objekt
Zagrebom dominiraju zgrade.
Širio se glas o pobjedi našim selom.
  • priložna oznaka vremena
Bio je tamo godinama.
Za rukovanje tim računalom potrebno je predznanje.
Hrvatska se diči morem.
  • dio imenskog predikata, uz glagole biti, postati, činiti se, zvati, smatrati... i njihove izvedenice i ostale oblike
Zvali smo je lijepom vilom.
Postao je učiteljem.

Instrumental s prijedlogom može biti:

Hodao sam s Robertom.
  • priložna oznaka načina
Dočekao me sa smiješkom.
  • priložna oznaka mjesta
Auto je bio parkiran pred crkvom.
  • priložna oznaka vremena
S vremenom se sve otkrilo.
  • priložna oznaka uzroka
Zamislio se nad njezinim postupcima.
Bila je to kuća sa zelenim krovom.
Odugovlačio je s rješenjem na postavljeni zadatak.

Vrste instrumentala

uredi


Instrumental sredstva

uredi

Instrumental sredstva označava radnju koja se događa uz pomoć nekog predmeta:

Vozio se autom.

Subjektni instrumental

uredi

Subjektni instrumental označava sredstvo koje je ujedno i pasivan uzročnik radnje:

Svi su bili prožeti vjerom.


Predikatni instrumental

uredi

Predikatni instrumental dolazi uz glagole biti, postati, činiti se, zvati, smatrati... i izvedenice

Nazvao me magarcem.


Prostorni instrumental

uredi

Prostorni instrumental ili prosekutiv označava mjesto na kojemu se odvija neka dinamična radnja poput kretanja:

Hodao sam sunčanom stranom ulice.


Vremenski instrumental

uredi

Vremenski instrumental označava vrijeme neke radnje:

Ne radimo nedjeljom i blagdanom.


Instrumental daljeg objekta

uredi

Instrumental daljeg objekta dopunjuje neke glagole koji u tim konstrukcijama dolaze uz ovaj padež:

Bavio se matematikom.


Instrumental podrijetla

uredi

Instrumental podrijetla ili ablativni instrumental govori o podrijetlu koga ili čega:

Bogoslav Šulek bio je rodom Slovak, a srcem Hrvat.


Instrumental osnovne osobine

uredi

Instrumental osnovne osobine govori o nekoj osobini imenske riječi, najčešće subjekta, koja se veže uz predikat:

Govornikom postaješ, a pjesnikom se rađaš.


Pridjevski instrumental

uredi

Pridjevski instrumental dolazi kao dopuna pridjevima:

Blago siromasima duhom.


Instrumental s prijedlozima

uredi

Prijedlozi uz instrumental: s(a), pred, za, nad(a), pod(a), među


Neki se prijedlozi koriste i u akuzativu, ali samo ako označavaju dinamičan odnos:

Akuzativ: Lopta je otišla pod stol.
Instrumental: Lopta je pod stolom.


Nepravilno je za instrumental sredstva koristiti instrumental društva:

Putovao sam s vlakom. → Putovao sam vlakom.
Jeo sam s vilicom. → Jeo sam vilicom.


Instrumental karakteristične pojedinosti rijedak je jer je zamnjenjiv genitivom s atributom ako je riječ o čemu živome (mačka zelenih očiju), a u posljednje doba češće je predikatno ime u instrumentalu.