Prilozi su nepromjenjiva vrsta riječi koje se najčešće prilaže ispred glagola.[2] Koriste se i za izražavanje pitanja.[3] A mogu uvoditi i odnosne ili relativne rečenice.[1] U takvim rečenicama su uvijek zamjenjive zamjeničkim relativizatorom koji.[4] Zato ih se naziva i priložnim relativnim zamjenicama.[5] Neki lingvisti ih nazivaju i zamjeničkim prilozima.[6]

Iz grafikona se vidi da su prilozi kad, gdje i kako među riječima koje najčešće uvode relativnu ili odnosnu rečenicu[1]

Ne slažu se svi jezikoslovci o obuhvatu pojma priloga. Težak i Babić[7] za njih uzimaju nepromjenjive riječi koje se najčešće dodaju glagolima za označavanje mjesta (ovdje), vremena (nikada), namjere (uzalud), načina (onako), uzroka (zato) i količine (malo) radnje, no tvrde i da se mogu dodati pridjevima (prilično dobar), prilozima (malo prije) i imenicama (nekoliko dječaka).[8]

Vremenski prilozi

uredi

Pitanja: kada? otkada? dokada?

 • kada?
danas, večeras, noćas, jučer, sinoć, preksinoć, danas, sutra, preksutra, ljetos, proljetos, jesenas, zimus, proljeti, ljeti, jeseni, zimi, nadlani, preklani, obdan, obnoć, odmah, smjesta, sada, tada, onda, ikada, bilo kada, nikada, nekada, ponekad, katkad, uvijek, svagda, često, rijetko, rano, kasno, prije, poslije, potom, nedavno, skoro, uskoro, napokon, stoprv, kom
 • otkada?
odsad, otad, oduvijek, odavna, odmalena...
 • dokada?
dosad, dotad, dogodine, dovečer...

Mjesni prilozi

uredi

Grupa mjesnih zamjeničkih priloga koji primarno označavaju statičnost koristi se mnogo češće od grupa koje primarno označavaju dinamičnost, a daleko najučestaliji je prilog tu.[9]

Odgovaraju na pitanja: gdje? kamo? kuda? odakle? dokle? otkuda? dokud?

 • gdje?
ovdje, tu, ondje, negdje, igdje, nigdje, onegdje, gore, dolje, unutra, vani, sprijeda, straga...
 • kamo?
ovamo, onamo, tamo, nekamo, nikamo, ikamo, naprijed, natrag...
 • kuda?
ovuda, onuda, tuda, nikuda, nekuda, ikuda, kojekuda...
 • otkuda? odakle?
odavde, otud, odatle, odonud, niotkuda, odozgo, odozdo, odostraga, izdaleka, izvana, izbliza...
 • dokle? dokud?
donekle, dovle, dotle, donle

Načinski prilozi

uredi

Pitanje: kako?

 • kako?
onako, ovako, tako, slučajno

Uzročni prilozi

uredi

Pitanja: zašto? zbog čega?

 • zašto? zbog čega?
zato, stoga

Posljedični prilozi

uredi

Pitanja: s kojom posljedicom/ishodom?

 • s kojom posljedicom?
uzalud, uzaman, utaman

Količinski prilozi

uredi

Pitanja: koliko? koliko puta?

 • koliko?
ovoliko, toliko, onoliko, nekoliko, malo, premalo, više, previše, prekoviše, najviše, ponajviše, manje, najmanje, ponajmanje, dosta, odveć, opet, još, sasvim, potpuno, previše
 • koliko puta?
jedanput, dvaput, triput, stoput

Izvori

uredi
 1. a b Kordić, Snježana. 1995. Priložni relativizatori. Relativna rečenica (PDF). Znanstvena biblioteka Hrvatskog filološkog društva 25. Matica hrvatska i Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. str. 225–259. doi:10.2139/ssrn.3460911. ISBN 953-6050-04-8. OCLC 37606491. OL 2863536W. (CROSBI). (NSK). (KGZ). Pristupljeno 8. listopada 2023.
 2. Vince, Zlatko. 1955. Gdje, kuda, kamo?. Jezik. Zagreb. 3 (5): 90–91. ISSN 0021-6925
 3. Kordić, Snježana. 2004. Prilozi gdje, kamo, kuda (PDF). Okuka, Miloš; Schweier, Ulrich (ur.). Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag. Die Welt der Slaven, Sammelbände - Sborniki, Band 21. Otto Sagner. München. str. 113. ISBN 3-87690-874-4. (CROSBI). Pristupljeno 15. srpnja 2018.
 4. Vitezić, Mladen. 1973. Relative clauses in English and Croatian. Filipović, Rudolf (ur.). YSCECP. Reports 8 (engleski). Faculty of Philosophy, Institute of Linguistics. Zagreb. str. 166
 5. Velčić, Mirna. 1987. Uvod u lingvistiku teksta. Školska knjiga. Zagreb. str. 24. ISBN 860-3-99013-1. (NSK)
 6. Pranjković, Ivo. 1993. Hrvatska skladnja. Biblioteka Jezikoslovlje 3. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. str. 28. ISBN 953-1-69001-4. (NSK)
 7. Težak, Stjepko; Babić, Stjepan. 1992. Diklić, Zvonimir (ur.). Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje 7. izmijenjeno i dop. izdanje. Školska Knjiga. Zagreb. ISBN 978-86-03-00091-7
 8. Bilešić, Tihana. 7. srpnja 2010. Prilozi u hrvatskome standardnom jeziku (diplomski rad). Filozofski fakultet u Zagrebu
 9. Kordić, Snježana. 2003. Prilozi ovdje/tu/ondje, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda (PDF). JF. 59: 81. ISSN 0350-185X. OCLC 4634442433. (CROSBI). Pristupljeno 14. svibnja 2006.

Vanjske poveznice

uredi