Morfologija (jezikoslovlje)

grana jezikoslovlja koja proučava sustav jezičnih oblika
Jezikoslovlje‎
Jezične razine
Fonetika ¤ Fonologija ¤ Morfologija ¤ Sintaksa ¤ Semantika ¤ Leksikologija ¤ Stilistika
Jezikoslovne discipline
Primijenjeno jezikoslovlje
Usvajanje jezika
Psiholingvistika
Tipološko jezikoslovlje
Flektivni jezici ¤ Aglutinativni jezici ¤ Izolirajući jezici ¤ Sintetički jezici ¤ Polisintetski jezici
Genetsko jezikoslovlje
Dijalektologija ¤ Poredbeno-povijesno jezikoslovlje
Sociolingvistika
Lingvistička antropologija
Generativna lingvistika
Kognitivna lingvistika
Računarska lingvistika
Deskriptivna lingvistika
Poredbeno jezikoslovlje
Leksikologija
Etimologija
Korpusna lingvistika
teorijsko jezikoslovlje
empirijsko jezikoslovlje
opće jezikoslovlje
računsko jezikoslovlje
Povijest jezikoslovlja
Popis jezikoslovaca
Neriješeni problemi

Morfologija ili oblikoslovlje (od grč. μορφή, morphé = oblik i λόγος, lógos = riječ) grana je jezikoslovlja koja proučava sustav jezičnih oblika, odnosno načina na koji se riječi u nekom jeziku oblikuju i mijenjaju.

Dio gramatike koji se bavi oblicima riječi, odnosno koji izučava postupke i značenje kako se glasovno-semantički elementi, nosioci osnovnog (korjenitog) značenja dograđuju i pregrađuju putem morfema (afiksa, glasovne alternacije, aglutinacije, preakcitunacije i slično) da bi se izgradile razne vrste riječi i odredio njihov gramatički lik (međusoban odnos, funkcija u rečenici itd.).

Nedovršeni članak Morfologija (jezikoslovlje) koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.