BASIC

BASIC (engleska skraćenica za Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) je programski jezik za računala.

Kao programski jezik bio je iznimno popularan na kućnim računalima u 1980-tim godinama (ZX Spectrum, Commodore 64 i Commodore 128, Amiga, Amstrad, Texas Instruments TI-99/4A, Orao...) Poštuje svoj skup sintaksnih pravila (petlje, ispis, logičko ispitivanje, rad s datotekama, itd.). Vrlo je jednostavan za uporabu i lagan za učenje.

PovijestUredi

BASIC su osmislili 1964. godine John Kemeny i Thomas Kurtz.

Struktura jezikaUredi

Ovisno o tome da li je interpretiran ili preveden, program može imati ili ne mora brojeve linija. Ako ih ima implementirani su programski skokovi tipa GOTO i/ili GOSUB (umjesto brojeva programskih linija mogu biti i tekstualne labele).

SintaksaUredi

BASIC jezici imaju vrlo jednostavnu sintaksu (sukladno imenu: Beginner's All-purpose...).

VarijableUredi

Ime varijable može imati do 256 znakova, ne smije počinjati brojem, velika i mala slova nisu važna, smije sadržavati znakove: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.0123456789 (uključujući i točku).

Postoji više tipova varijabli:

integer: cijeli broj između -32,768 i 32,767
long: cijeli broj između -2,147,483,648 i 2,147,483,647
single: decimalni broj "jednostruke preciznosti"
double: decimalni broj "dvostruke preciznosti"
string: znakovi koji se ne shvaćaju kao brojevi

Najčešće naredbeUredi

Kratak pregled najčešće naredbi koje se najčešće upotrebljavaju:

PRINT - ispisuje tekst na ekran, npr.:

PRINT "Hello world!"

PRINT - ispisuje rezultat aritmetičke operacije:

PRINT 145 + 3986

INPUT - zahtijeva od korisnika da upiše tekst koji će biti upisan u jednu ili više varijabli:

INPUT "Upiši dva broja:", x, y
x i y su imena varijabli, a od korisnika zahtijeva da ih odvoji zarezom.

IF-THEN-ELSE - naredbe grananja. Prijevod na hrvatski: AKO-ONDA-INAČE.

IF x > 10 THEN PRINT "Broj je veći od 10." ELSE PRINT "Broj je manji od 10."

GOTO naredba je objašnjena pod podnaslovom Primjeri.

FOR-NEXT petlja:

FOR i = 1 TO 10
  PRINT i
NEXT i
Ovo će ispisati brojeve od 1 do 10.

DO-LOOP petlja: ponavlja sekciju naredbi unedogled ili do while/until točnosti specificiranog uvjeta. Uvjet se može izračunavati na početku petlje (ni jednom neće biti izvršena) ili na kraju (barem jednom će biti izvršena). Za potpuni opis MORATE konzultirati priručnik vašeg BASIC-a.

i = 1
DO
  PRINT i
  i = i + 1
LOOP UNTIL i > 10
Ista stvar kao i u primjeru za petlju FOR-NEXT.
i = 1
DO
  PRINT i
  i = i + 1
LOOP WHILE i <= 10
Opet isto.

Programske struktureUredi

DostupnostUredi

PrimjeriUredi

Sljedeći program je primjer beskonačne petlje, i jedini način prekidanja jest uporaba BREAK signala.

10 PRINT "Ovo je mali BASIC program"
20 GOTO 10

Još jedan primjer:

x=10
DO WHILE x=10
a=a+1
PRINT a
LOOP

DijalektiUredi

Srodni jeziciUredi

StandardiUredi

 • ANSI Standard for Minimal BASIC (ANSI X3.60-1978 "FOR MINIMAL BASIC")
 • ISO Standard for Minimal BASIC (ISO/IEC 6373:1984 "DATA PROCESSING - PROGRAMMING LANGUAGES - MINIMAL BASIC")

Vanjske povezniceUredi

Metal Basic za Apple OS X
Tutorial sa stranice Code-it.net