QBasic

QBASIC (Quick BASIC) je inačica BASIC-a, koju je razvila tvrtka Microsoft za MS-DOS operacijski sustav. QBASIC je bila osnova za popularni Visual Basic.

Programski primjerUredi

Na ekranu ispisuje "Mercedes ja volim , Mercedes je najbolji auto" i crta crtu veličine 10 pixela

 CLS
 PRINT"Mercedes ja volim"
 PRINT"Mercedes je najbolji auto"
 LINE(0,0)-(10,10)
 END

Ovaj program pita korisnika njegov omiljeni nogometni klub, i ispisuje navijačku pjesmu:

CLS
INPUT "Koji je vaš omiljeni nogometni klub" ; a$
PRINT UCASE$(a$) " je najbolji, ale ale!"
END

Osnovne naredbeUredi

Tri osnovne naredbe su CLS,INPUT I PRINT. CLS je skraćenica od CLear Screen, cls koristimo na početku programa kako bi bili sigurni da je sav prijašnji tekst sa ekrana obrisan. INPUT naredba služi za unos podataka. PRINT naredba ispisuje tekst na ekran npr. 10 PRINT "Hello world". Ove tri naredbe se najćešće koriste u BASIC programima.

  10 CLS
  20 PRINT "Kako se zoveš?"
  30 INPUT A$
  40 PRINT "Drago mi je, ";A$
  50 END

Matematičke radnjeUredi

Svaki BASIC jezik pa tako i QBasic mora moći izvoditi matematičke radnje, u daljnjem tekstu objasnit ću kako napraviti program za zbrajanje. Da bi napravili matematički program morate znati simbole radnji.Također morate znati i osnovne naredbe iz prošlog teksta. Ali ima i jedna nova naredba: x$=y (x$ predstavlja tip podataka (x se zamijeni nekim slovom),a y vrijednost određenog slova). To je sve što treba znati za jednostavni matematički program. Simboli :

Zbrajanje +
Oduzimanje -
Djeljenje /
Množenje *

Primjer programa za množenje :

  10 CLS
  20 PRINT "Dobrodošao u program za množenje"
  30 PRINT "Unesi dva broja"
  40 INPUT "prvi:", no1
  50 INPUT "drugi:", no2
  70 PRINT no1*no2
  80 END

CrtanjeUredi

U Qbasicu postoji i osnovno crtanje. Možete crtati kružnice i linije te neke 3D oblike. Prije svakog crtanja morate upisati naredbu SCREEN 12, koja prebacuje računalo u VGA bitmap način rada s rezolucijom 640x480 u 16 boja.

Primjer programa za crtanje krugova: Nacrtat će kružnicu u sredini ekrana radijusa 50 pixela.

SCREEN 12

CIRCLE (320,240),100


Primjer programa za crtanje linija: Linija vodoravna po sredini ekrana.

SCREEN 12

LINE(320,0)-(320,480)

Vanjske povezniceUredi