Bipartitni graf

Bipartitni graf, vrsta grafa u teoriji grafova. Za nj vrijedi i za čiji se skup vrhova može podijeliti u dva disjunktna skupa i sa svojstvom da svaki brid u povezuje jedan vrh iz i jedan vrh iz . Kod bipartitnog grafa kromatski broj je 2. Ciklički graf se može obojati u dvije boje na samo dva načina. [1]

IzvoriUredi

  1. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu Tomislav Bujanović: Grafovi i njihova svojstva (pristupljeno 26. svibnja 2020.)