Dijagram cjevovoda i instrumentacije

Dijagram cjevovoda i instrumentacije (eng. Piping and Instrumentation Diagram ili P&ID) je dijagram ili nacrt koji se koristi u procesnoj industriji, a prikazuje procesne tokove i pripadajuća osjetila, mjerne pretvornike, te izvršne sprave (aktuatore). Dijagramom cjevovoda i instrumentacije se imenuju sve osjetila, pretvornici i izvršne sprave, ali i dodatna svojstva za njihovo određivanje. U dijagramu cjevovoda i instrumentacije može se naći:

Dijagram cjevovoda i instrumentacije crpke i pripadajućeg spremnika. Simboli su u skladu sa standardima EN ISO 10628 i EN 62424 (L – mjerenje razine, gore i dolje na spremniku; M – elektromotor; M1 – otvor za ulaz kod održavanja; N – mlaznica ili spojnica; N3 – odljev; N4 – odušnik; P – crpka; PA – ventil za ograničavanje tlaka; PI – pokazivač tlaka ili manometar; T – spremnik bez unutarnjeg tlaka; SOLVENT – otapalo;).

Standardne oznake uredi

Na osnovu standarda ANSI/ISA S5.1 i ISO 14617-6, dijagram cjevovoda i instrumentacije se koristi za označavanje mjernih veličina u industrijskom procesu. Oznake se sastoje od 5 slova prikazanih u tablici:

Slovo Stubac 1 (Mjerna veličina) Stubac 2 (Poveznica) Stubac 3 (Očitanje/Pasivno djelovanje) Stubac 4 (Izlaz/Aktivno djelovanje) Stubac 5 (Zavisna poveznica)
A Analizator Alarm
B Gorionik, izgaranje Izbor korisnika Izbor korisnika Izbor korisnika
C Izbor korisnika (obično provodljivost) Upravljanje Zatvoreno
D Izbor korisnika (obično gustoća) Razlika Odstupanje
E Napon Davač
F Volumni protok Odnos
G Izbor korisnika (obično procjena) Plin Staklo/mjera/gledanje
H Ruka Visoko
I Električna struja Prikaz
J Snaga Pretraživanje
K Vrijeme, raspored Vrijeme promjene Upravljačka jedinica
L Razina Osvjetljenje Nisko
M Izbor korisnika Srednje
N Izbor korisnika (obično moment sile) Izbor korisnika Izbor korisnika Izbor korisnika
O Izbor korisnika Otvor Otvoreno
P Tlak Točka/veza ispitivanja
Q Količina Sabirati/uključiti Sabirati/uključiti
R Zračenje (ionizirajuće ili elektromagnetsko) Snimak Pokretanje
S Brzina, frekvencija Sigurnost Prekidač Zaustavljanje
T Temperatura Prijenos
U Višestruko promjenjiva Višestruko zavisna Višestruko zavisna
V Vibracije, mehanička analiza Ventil ili prigušnica
W Težina, sila Osjetilo ili davač
X Izbor korisnika (obično isključni ventili) X-os Pomoćna oprema, neodređeno Neodređeno Neodređeno
Y Događaj, stanje, prisustvo Y-os Pomoćna oprema
Z Položaj, mjera Z-os Pogon ili neodređeni upravljački dio

Za bilo koju opremu u proizvodnom sustavu može se koristiti standard IEC 61346 (eng. Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations). Za zavisnost Mjerenje oznaka B se koristi, uz ostale oznake u tablici.

Oznake opreme i uređaja uredi

U tablici su prikazane neke oznake opreme i uređaja koje se uobičajeno koriste u dijagramu cjevovoda i instrumentacije, u skladu sa standardima DIN 30600 i ISO 14617.

Oznake opreme i uređaja
 
cijev
 
toplinsko izolirana cijev
 
cijev u cijevi
 
hlađena ili grijana cijev
 
spremnik u ljusci s mješalicom
 
spremnik s mješalicom u cjevastoj ljusci
 
vodoravni tlačni spremnik
 
vertikalni tlačni spremnik
 
crpka
 
vakuumska crpka ili kompresor
 
vreća
 
plin u boci
 
ventilator
 
aksijalni ventilator
 
radijalni ventilator
 
sušilica
 
pakirana kolona
 
ladičasta kolona
 
peć
 
rashladni toranj
 
izmjenjivač topline
 
izmjenjivač topline
 
rashladnik
 
pločasti izmjenjivač topline
 
izmjenjivač topline cijev u cijevi
 
izmjenjivač topline cijev u plaštu
 
izmjenjivač topline s U cijevima
 
spiralni izmjenjivač topline
 
pokriveni plinski odušnik
 
zakrivljeni plinski odušnik
 
filtar zraka
 
lijevak
 
parna zamka
 
staklo za gledanje
 
tlačni ventil
 
rastezljiva cijev
 
ventil
 
upravljački ventil
 
ručni ventil
 
povratna prigušnica
 
igličasti ventil
 
leptirasti ventil
 
membranski ventil
 
kuglični ventil

Izvori uredi

  1. [1][neaktivna poveznica] "P & I dijagrami", Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije, Zagreb, 2013.