Volumni protok ili volumetrijski protok je fizikalna veličina koja određuje obujam (volumen) fluida koji prolazi neku točku u jedinici vremena (m3/s). Protok je jedna od osnovnih fizikalnih veličina koja se mjeri u industrijskom pogonu. Mjerenjem protoka određuju se energetske i materijalne bilance na osnovu kojih se određuje produktivnost procesa proizvodnje. Istovremeno protok je najčešće i osnovna veličina čijom se promjenom upravlja procesom proizvodnje. Mjerenje protoka kapljevina, plinova, višefaznih tekućina i suspenzija je složeno, podložno je brojnim pogreškama, i zato je razvijen je veliki broj različitih mjernih postupka u svrhu preciznog i pouzdanog mjerenja.[1][2][3]

Mjerna prigušnica prema standardu ISO 5167.

Volumni protok se određuje kao:

.

gdje je:

  • Q - volumni protok (m3/s),
  • ΔV - promjena obujma fluida (m3), koji teče kroz neki presjek (npr. cijevi), ,
  • Δt - vrijeme trajanja toka fluida koji teče kroz neki presjek (s).

Volumni protok u cijevi je određen limesom omjera volumena tekućine koja protječe kroz presjek cijevi u intervalu vremena kada interval postaje beskonačno mali:

Kubni metar u sekundi je mjerna jedinica za volumni protok. Najčešće se koristi za mjerenje volumnog protoka vode. Također može poslužiti i za mjerenje količine eksploatacije raznih materijala poput kamena, pijeska i sl.

Volumni protok u cijevi se može odrediti i kao:

gdje je:

Brzina tekućine u cijevi mijenja se položajem i vremenom. Bitno se razlikuje laminarno od turbulentnog protjecanja.[4]

Maseni protok

uredi

Maseni protok je masa fluida koja prolazi neku točku u jedinici vremena (kg/s). Maseni protok se može odrediti kao:

 

gdje je:

Izvori

uredi
  1. [1]Arhivirana inačica izvorne stranice od 11. prosinca 2013. (Wayback Machine) "Mjerenje protoka", www.fer.unizg.hr, 2011.
  2. [2]Arhivirana inačica izvorne stranice od 15. prosinca 2011. (Wayback Machine) "Mjerenje brzine i protoka fluida", www.fer.unizg.hr, 2011.
  3. [3]Arhivirana inačica izvorne stranice od 4. ožujka 2016. (Wayback Machine) "Mjerenje protoka", www.unidu.hr, 2011.
  4. [4]Arhivirana inačica izvorne stranice od 18. srpnja 2013. (Wayback Machine) "Pneumatika i hidraulika" Radoslav Korbar, Veleučilište u Karlovcu, www.vuka.hr, 2007.