Dioptrija (prema grč. δίοπτρον: zrcalo; oznaka dpt) je zastarjela mjerna jedinica jakosti optičkih leća. Dioptrija je poseban naziv za recipročni metar (dpt = m–1). U nekim je zemljama još iznimno dopuštena.[1]

Sabirna, ispupčena, konveksna ili konvergentna optička leća.
Rastresna, udubljena, konkavna ili divergentna optička leća.

Jakost leće

uredi

Jakost leće ili optička moć (oznaka j) je fizikalna veličina koja opisuje prelamanje zraka svjetlosti u optičkoj leći. Za tanke je leće jednaka recipročnoj vrijednosti žarišne daljine f

 

Mjerna jedinica jakosti leće je recipročni metar ili dioptrija (1/m ili m–1). Prema dogovoru dioptrija je pozitivna za sabirne (konvergentne, ispupčene, konveksne) leće, a negativna za rastresne (divergentne, udubljene, konkavne) leće.[2]

Optička leća to jače lomi zrake što ima manju žarišnu daljinu. Leća ima jakost od 1 recipročnog metra (dioptrije) ako joj je žarišna daljina 1 metar, odnosno broj dioptrija kazuje koliko se puta žarušna daljina nalazi u 1 metar. Na primjer ako je žarišna daljina sabirne leće 25 cm = 0,25 m, onda je njena jakost 1/0,25 = + 4 dioptrije. Rastresna leća jakosti - 2 dioptrije ima žarišnu daljinu 1/- 2 = - 0,5 m = - 50 cm, to jest žarište se nalazi 50 cm ispred leće.[3]

Žarišna daljina

uredi

Žarišna daljina, fokalna daljina, žarišna duljina ili žarišna udaljenost (oznaka f) je udaljenost između središta leće i žarišta, ovisi o obliku leće i o tvari od koje je leća napravljena:

 

gdje su r1 i r2 polumjeri zakrivljenosti leće (negativni ako je površina leće konkavna, beskonačni ako je površina leće ravna), n1 indeks loma optičkoga sredstva u kojem se leća nalazi, n2 indeks loma optičkoga sredstva od kojeg je leća načinjena. Žarišna udaljenost sabirnih (konvergentnih) leća je pozitivna, a žarišna udaljenost rastresnih (divergentnih) leća je negativna.

Izvori

uredi
  1. dioptrija. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2017.
  2. jakost leće (optička moć). Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2017.
  3. Velimir Kruz: "Tehnička fizika za tehničke škole", "Školska knjiga" Zagreb, 1969.
HE
Dio sadržaja ove stranice preuzet je iz mrežnog izdanja Hrvatske enciklopedije i nije slobodan za daljnju upotrebu pod uvjetima Wikipedijine licencije o sadržaju. Uvjete upotrebe uz dano nam pojašnjenje pogledajte na stranici Leksikografskog zavoda