Dominik Đurđević

Dominik Đurđević (Mokošica, 1526.Venecija, 17. rujna 1596.), hrvatski diplomat, govornik i teolog.[1]

Bio je dominikanac, a teološke i humanističke nauke završio je u Bologni. U Milanu i Bologni držao je zapažena predavanja iz filozofije i teologije. Pod optužbom za nečasno ponašanje isključen je iz reda, ali je pomilovan nakon višegodišnjega gorljiva rada i velikih zasluga stečenih propovijedanjem među podunavskim katolicima pod turskom vlašću. Za Dubrovačku Republiku obavljao je diplomatske dužnosti u Rimu i Austriji.

Izvori Uredi