Državna cesta D206

D206 je državna cesta u Hrvatskoj.

Državna cesta D206
Osnovni podatci
Vrsta: državna cesta
Duljina: 28,7
Upravitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Od: Hum na Sutli GP Hum na Sutli (granica s Republikom Slovenijom)
Glavni
čvorovi:
D207  Hum na Sutli

Pregrada

Do: A2  Krapina
Područja: Hrvatsko zagorje

Cesta spaja granični prijelaz Hum na Sutli (granica sa Slovenijom) s čvorom Krapina na autocesti A2. Cesta prolazi kroz naselja Hum na Sutli, Lastine, Pregrada, Valentinovo, Slatina Svedruška, Preseka Petrovska, Benkovec Petrovski, Petrovsko, Tkalci i grad Krapinu.

Ukupna duljina iznosi 28,7 km.

Izvori

uredi