Državna cesta D43

D43 je državna cesta u smjeru sjever-jug koja povezuje Đurđevac s čvorom Ivanić-Grad na autocesti A3. Duga je 78,1 km.[1]

Državna cesta D43
Osnovni podatci
Vrsta: državna cesta
Duljina: 78,1 km
Upravitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Od: D2  Đurđevac
Glavni
čvorovi:
D28  blizu Letičana

D28  Bjelovar
D26  Čazma

Do: A3  čvor Ivanić-Grad
Gradovi: Đurđevac, Bjelovar, Čazma i Ivanić-Grad
Državna cesta D43 u Čazmi

Na ovoj cesti se nalaze sljedeća naselja poredana od sjevera prema jugu (važnija mjesta su podebljana): Đurđevac, Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Kupinovac, Letičani, Trojstveni Markovac, Bjelovar, Narta, Vagovina, Gornji Draganec, Štefanje, Čazma, Bosiljevo, Općevac, Palančani, Dapci, Šumećani, Graberje Ivanićko, Caginec, Prkos Ivanićki, Ivanić-Grad, izlaz Ivanić-Grad.[2]

Državna cesta D43 se križa s autocestom A3, državnim cestama D2, D4, D26, D28; županijskim cestama Ž2183, Ž2236, Ž3049 (prijevoj Remetovac do Ćurlovca), Ž3084, Ž3283, Ž3081, Ž2231, Ž3128, Ž3284, Ž3124, Ž3074 i Ž3123 i lokalnim cestama L26156, L26109, L26103, L37023, L37062, L37061, L37059, L37063, L37057, L37053, L37054, L37055, L37051, L37050, L31176 i L31177.[1]

Izvori

uredi
  1. a b Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. 10. svibnja 2013. Odluka o razvrstavanju javnih cesta. Narodne novine. Pristupljeno 25. kolovoza 2014.
  2. Zemljovid državne ceste D43. OpenStreetMap. Pristupljeno 25. kolovoza 2014.