Fakultet elektrotehnike i računarstva

fakultet na Sveučilištu u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) (lat. Facultas electrotechnicae et rei computatoriae) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najcjenjenijih i najboljih fakulteta u Hrvatskoj, pa i Europi. FER je najveća i najutjecajnija znanstvena i obrazovna institucija u Hrvatskoj na području elektrotehnike i računarstva. Prostori fakulteta nalaze se u Zagrebu na adresi Unska 3.

Zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva

PovijestUredi

Današnji Fakultet elektrotehnike i računarstva (popularni akronim FER) nastavak je Visoke tehničke škole osnovane 1919. i Tehničkoga fakulteta osnovanog 1926. Fakultet je osnovan kao samostalna ustanova 1. srpnja 1956. pod imenom Elektrotehnički fakultet (ETF), a 7. veljače 1995. godine mijenja ime u Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Prvo računalo na FER-u je instalirano 1968. godine, a Studij računalne znanosti i inženjerstva započeo je 1970. godine. Od 1991. godine nadalje, Fakultet je dobro opremljen računalnom opremom za potrebe studenata i znanstvenika.

Organizacija fakultetaUredi

Zahvaljujući svojoj tradiciji i kvalificiranom osoblju, FER je najveća i najutjecajnija znanstvena i obrazovna institucija u Hrvatskoj na području elektrotehnike i računarstva. Fakultet je akreditiran kao znanstveno-obrazovna institucija s naglaskom na istraživačkome radu. Organizacija Fakulteta podijeljena je na 12 zavoda, osam službi (Ured dekana, Financijska služba, Opća služba, Kadrovska služba, Studentska služba, Služba za odnose s javnošću, Služba održavanja i Služba zaštite na radu), tri centra (Centar karijera, Centar za potporu istraživanju i Centar informacijske potpore) i Središnju knjižnicu FER-a.

FER je početkom 2020. godine imao 600-tinjak zaposlenih, od čega je trećina zaposlenika bila u znanstveno-nastavnom zvanju. Također, od ukupnog broja zaposlenih, njih više od 30 posto Fakultet financira iz vlastitih sredstava.

Ukupni prostor koji FER zauzima je oko 38 tisuća četvornih metara, a čine ga zgrada A (1960./1961.), zgrada B (1965.), zgrada C ili neboder (1963.) te zgrada D (1989.).

Lokalna računalna mreža FER-a zasniva se na pasivnoj mrežnoj infrastrukturi koja obuhvaća oko 135 km S/FTP 6a bakrenih vodova te oko 15 km svjetlovoda. Temelj je to za aktivnu infrastrukturu na kojoj se nalazi oko 3000 aktivnih mrežnih priključaka. Osim žičane infrastrukture, u lokalnoj mreži nalazi se i više od 150 bežičnih pristupnih točaka putem koje je na mrežu u vršnom opterećenju povezano do dvije tisuće korisnika, uključujući različite autonomne sustave te IoT uređaje. Navedena računalna mreža je s CARNetovom te europskom mrežom GEANT2 povezana brzinom 10 Gbps. Na FER-u se za potrebe virtualizacije i vlastitog oblaka najviše koriste open source tehnologije koje služe za upravljanje i nadzor te arhiviranje kopija virtualnih poslužitelja, no zastupljene su gotovo sve tehnologije virtualizacije. Određeni manji dio virtualnih poslužitelja udomljen je kod SRCA. Veliki dio obavijesti o značajnim događanjima i postignućima objavljuje se u multimedijskom prostoru kojeg osim FER-ovih mrežnih stranica, profila na društvenim mrežama, sačinjava i veliki interaktivni videozid u auli Fakulteta kao i dva sustava informiranja putem 20-ak ekrana temeljenih na open source tehnologijama. Svi sustavi dodatno su prilagođeni kako bi djelatnicima, a posebno studentima, olakšali pristup informacijama i jednostavniju, bržu i bolju komunikaciju prema nastavnicima i Studentskoj službi.

Fakultetski zavodiUredi

 1. Zavod za primijenjenu matematiku (utemeljen 1919.)
 2. Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (utemeljen 1924.)
 3. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju (utemeljen 1925.)
 4. Zavod za visoki napon i energetiku (utemeljen 1934.)
 5. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (utemeljen 1943.)
 6. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (utemeljen 1943.)
 7. Zavod za primijenjenu fiziku (utemeljen 1945.)
 8. Zavod za telekomunikacije (utemeljen 1951.)
 9. Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo (utemeljen 1954.)
 10. Zavod za elektroakustiku (utemeljen 1954.)
 11. Zavod za radiokomunikacije (utemeljen 1954.)
 12. Zavod za primijenjeno računarstvo (utemeljen 2005.)

Misija, vizija i strategije fakultetaUredi

MisijaUredi

Misija fakulteta elektrotehnike i računarstva je obrazovati studente koji će biti nositelji tehnološkog i društvenog razvoja Republike Hrvatske kroz nastavu koja je zasnovana na rezultatima istraživanja. Također je misija i stvarati nova znanja kroz međunarodno priznata istraživanja, razvijanje gospodarstva i javnog sektora kroz inovacije i uključivanje doprinosa ukupnom razvoju društva. Misija je ujedno da FER bude ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija, ustanova kritičkog razmišljanja i propitivanja, a ujedno i jednakosti svih njenih članova te pokretačka snaga hrvatskog društva.

VizijaUredi

Vizija je da FER bude vodeća hrvatska visokoškolska i istraživačka ustanova u području elektrotehnike, računarstva i ICT-a. Ujedno je važno da bude integriran i konkurentan u europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te stvara nove oblike prijenosa znanja u gospodarstvo i pokreće gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske.

StrategijeUredi

Poveznica na strategije razvoja FER-a za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Studij na FER-uUredi

Preddiplomski studij na FER-u organizira se kroz dva studijska programa:

 1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija
 2. Računarstvo

Preddiplomski studij započinje zajedničkom prvom godinom, koja sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu. Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od ta dva studijska programa. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom treće godine studija izborom jednog od ponuđenih modula predmeta.

Diplomski studij na FER-u organizira se kroz tri studijska programa:

 1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija, sa sljedećim profilima:
  • Automatika
  • Elektrotehnički sustavi i tehnologija
  • Elektroenergetika
  • Elektroničko i računalno inženjerstvo
  • Elektronika
 2. Informacijska i komunikacijska tehnologija, sa sljedećim profilima
  • Obradba informacija
  • Telekomunikacije i informatika
  • Radiokomunikacijske tehnologije
 3. Računarstvo, sa sljedećim profilima:
  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
  • Računalno inženjerstvo
  • Računarska znanost

Fakultet je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje.

Osim doktorskog studija, Fakultet u sklopu svojih aktivnosti u cijeloživotnom obrazovanju provodi šest specijalističkih poslijediplomskih studija:

 1. Transformatori
 2. Informacijska sigurnost
 3. Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija
 4. Željeznički elektrotehnički sustavi
 5. Upravljanje projektima
 6. Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH

U akademskoj godini 2019./2020., na FER-u je studiralo nešto više od 3700 studenata, od čega je 10 posto studenata pohađalo poslijediplomski doktorski studij. FER u prosjeku godišnje završi nešto manje od 1000 studenata, od čega preddiplomski studij njih oko 500, diplomski studij oko 400, a doktorski studij oko 40 studenata.

Utjecaj i uloga u društvuUredi

FER je odigrao ključnu ulogu u elektrifikaciji bivše Jugoslavije. Njegovo tehničko osoblje je konstruiralo prvi generator, te je odigrao i najveći udio u konstrukciji elektrana u cijeloj Jugoslaviji. Također, važno je napomenuti i važnu ulogu fakulteta prilikom informatizacije državne uprave Republike Hrvatske, posebice sektora obrazovanja i visokog školstva.

ProjektiUredi

Fakultet je prepoznatljiv i po znanstvenome radu, daleko najvećem broju međunarodnih projekata na Sveučilištu te po zavidnoj suradnji s gospodarstvom, čime uspijeva zadržati visoke standarde opremljenosti i uvjeta za studiranje i rad financirajući se dijelom prihodima od suradnje s gospodarstvom te kroz osnovnu djelatnost. FER je posljednjih desetak godina izuzetno aktivan u istraživačkim programima i natječajima: prema podacima Europske komisije, FER je na vrhu hrvatskih institucija u privlačenju sredstava iz europskih fondova. Fakultet također usko surađuje s gospodarstvom te ukupno oko 30% prihoda crpi iz gospodarskog sektora.

Početkom 2020. godine Fakultet sudjeluje u više od 200 znanstveno-istraživačkih projekata (70% čine domaći izvori financiranja).

Istraživački centriUredi

Tokom godina FER se razvio u vodeću instituciju na području tehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj te je sukladno tome osnovao šest specijaliziranih istraživačkih centara koji okupljaju vrhunske znanstvenike u svom području. Istraživački centri FER-a su: Across - Istraživački centar izvrsnosti za napredne kooperativne sustave, Centar za izvrsnosti za računalni vid, Istraživački centar za arhitekture i aplikacije računala visokih performanci, Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave, te Centar za umjetnu inteligenciju (najveći istraživački centar na području umjetne inteligencije u Hrvatskoj koji okuplja više od 100 istraživača iz 18 istraživačkih laboratorija FER-a). Kroz rad u svojim istraživačkim centrima FER surađuje s velikim brojem visokoškolskih institucija, ali i različitim organizacijama i poduzećima poput Končara, Ericsson Nikole Tesle, Instituta Ruđer Bošković te mnogih drugih.

Popis dekanaUredi

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi

Koordinate: 45°48′04″N 15°58′20″E / 45.8010268229539°N 15.9721255302429°E / 45.8010268229539; 15.9721255302429