Halogeni elementi

Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
9 Fluor F
17 Klor Cl
35 Brom Br
53 Jod I
85 Astat At
117 Tenesin Ts

Halogeni elementi (lat. hals - sol i genao - stvaram)[1] su kemijska skupina elemenata. Nalaze se u 17. skupini elemenata (staro VII ili VIIA) u periodnom sustavu: fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) i tenesin (Ts). Izraz halogen spomenut je u Francuskoj u XVIII. stoljeću, a ima grčke korijene.

Svojstva uredi

Halogeni elementi su elementi p-bloka. Njihovi atomi imaju sedam valentnih elektrona, pa im je elektronska konfiguracija valentne ljuske ns2np5. Zbog takve elektronske konfiguracije i velike elektronegativnosti, svi halogeni elementi u spojevima s metalima imaju oksidacijski broj -1. Pozitivne neparne oksidacijske brojeve I, III, V i VII mogu imati svi osim fluora.

Zbog velike reaktivnosti, halogeni se elementi u elementarnom stanju ne nalaze kao atomi, već kao nepolarne dvoatomne molekule. Između molekula djeluju slabe van der Waalsove privlačne sile, koje postaju jače od fluora prema jodu. To je razlog da su fluor i klor pri sobnoj temperaturi plinovi, brom tekućina, a jod čvrsta tvar. Halogeni elementi čine, prema kemijskim svojstvima, skupinu najsličnijih nemetala.

Element Atomska masa (U) Talište (K) Vrelište (K) Elektronegativnost (Pauling)
Fluor 18.998 53.53 85.03 3.98
Klor 35.453 171.6 239.11 3.16
Brom 79.904 265.8 332.0 2.96
Jod 126.904 386.85 457.4 2.66
Astat (210) 575 610 ? 2.2
Tenesin (291)* * * *

Izvori uredi

  1. Kovačević, Ljiljana; Popović, Zora: "Kemija 1", udžbenik Kemije za 1. razred srednje škole, str. 39., odlomak 2., Alfa, Zagreb, 2020.