Hidroelektrana Jaruga

Hidroelektrana Jaruga ili HE Jaruga je druga najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi. Sagrađena je ispod slapa Skradinskog buka na rijeci Krki (danas unutar Nacionalnog parka Krka).

Smještaj Hidroelektrane Jaruga ispod Skradinskog buka.
Ostaci vodne turbine HE Jaruga 1.

Dana 28. kolovoza 1895., samo dva dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Niagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sustava: Hidroelektrana “Krka” - Šibenik. Nakon HE Krke (kasnije nazvane Jaruga I) 1905. godine gradi se mnogo veća hidroelektrana Jaruga II.[1] 1903. izgrađena je druga HE Jaruga neposredno kraj prve, te je time prva dobila naziv HE Jaruga 1, a druga HE Jaruga 2. HE Jaruga 2 je imala veći broj obnavljanja tijekom svoga pogona, i to 1916., 1937., 1970. i 1995., ali je sam način rada ostao isti.

Povijest gradnje

uredi

Najviše zaslugom Nikole Tesle je upravo na prostoru Hrvatske sagrađena prva europska hidroelektrana. Puštena je u promet dva dana nakon što je prema patentima Nikole Tesle puštena prva svjetska hidroelektrana na slapovima Niagare. Ispod slapa Skradinskog buka je sagrađena turbina, dva generatora (42 Hz, 550 kW) i transformator koje je izradilo mađarsko poduzeće Ganz. Sagrađen je i 11,5 km dug dalekovod na drvenim stupovima do obližnjeg Šibenika, te je Šibenik bio prvi grad u svijetu koji je dobio izmjeničnu električnu struju za svoja postrojenja. Tri godine kasnije počeli su radovi na proširenju i modernizaciji hidroelektrane. Nova hidroelektrana HE Jaruga 2 sagrađena je 1903. i radi do danas. Zanimljivo je da je američki grad Buffalo[2] (NY), koji je spojen na hidroelektranu koju je Tesla izgradio na slapovima Niagare, osvijetljen pomoću izmjenične struje tek 15. studenoga 1896., više od godinu dana nakon Šibenika.

Hidroelektrana Jaruga 2

uredi

Hidroelektrana Jaruga 2 je zadnja hidroelektrana na području sliva rijeke Krke. Koristi konstruktivni pad vode od otprilike 26 metara, koji je dio prirodnog pada koji iznosi 45 metara, a odnosi se na vodopad Skradinski Buk. Uzvodno od vodopada nalazi se Visovačko jezero, a nizvodno su jezera Krka i Prokljansko, na koje utječe i morska voda. Hidroelektrana Jaruga 2 je tipična derivacijska hidroelektrana kod koje ne postoji mogućnost regulacije vode.[3]

Sustav Hidroelektrane Jaruga uključuje odvojeni dovodni kanal u međi malog zatvorenog dijela Krke, na području vodopada Skradinski Buk. Preljev brane se nalazi negdje na polovini vodopada na otprilike 25,3 metara visine. Sama dovodna građevina sastoji se od sedrenog tunela koji ima gravitacijski tok, betonskog kanala sa skoro okomitim stranicama, koji vodi u spremnik vode, te dva regulatora protoka vode (tlačni cjevovod) koji vode do vodnih turbina, uz naravno sve potrebne ventile. Duljina sedrenog tunela je 82,7 metara, betonskog kanala 78 metara, a tlačnog cjevovoda 28 metara. Strojarnica je velika zgrada od opeke, visine 14 metara i dimenzija 13 x 35 metara i u njoj se nalaze dvije Francis turbine čija je pojedinačna snaga 3,6 MW (ukupna snaga 7,2 MW), a pojedinačni protok 15,5 m3/s (ukupni volumni protok 31 m3/s). Generatori su snaga 4 MVA, te su kao i vodne turbine proizvedeni 1937. Vodne turbine su austrijskog proizvođača Voitha, a izvorne generatore napravio je Ganz još 1903., ali su 1937. pri obnovi hidroelektrane uzeti generatori od Končara. Prosječna godišnja proizvodnja je 28 GWh električne energije, 2009. je proizvedeno 34,3 GWh, a rekord je postavljen 1974. kada je proizvedeno čak 41 GWh električne energije.[4]

Izvori

uredi
  1. http://jik.hanfa.hr/jizd/obv_files/P_3557049_021106.pdfArhivirana inačica izvorne stranice od 8. listopada 2009. (Wayback Machine)  (PDF)
  2. Buffalo, NY: The City of Light (Thanks To Niagara Falls). Apartments For Rent in Buffalo NY (engleski). 29. ožujka 2017. Pristupljeno 18. ožujka 2021.
  3. [1]Arhivirana inačica izvorne stranice od 31. srpnja 2009. (Wayback Machine) "HE na Krki", HEP Proizvodnja d.o.o., www.hep.hr, 2012.
  4. [2] "Hidroelektrana Jaruga", www.obnovljivi.com, 2011.