Semantički odnos
Sinonim
Antonim
Homonim
Paronim
Meronim
Holonim
Hiponim
Hiperonim

Hiperonim (grč. υπερνύμιον = dodatno ime; hyper = iznad, dodatan; onoma = ime) riječ je ili fraza u čiji sadržaj ulaze drugi pojmovi i njihovi sadržaji. Ovaj se odnos u logici predstavlja odnosom višeg i nižeg pojma, odnosno superordiniranog i subordiniranog pojma. Hiperonim je nadređen hiponimu koji je njemu podređen.

Primjeri hiperonimije uredi

  • Pravokutnik je hiperonim od hiponima kvadrat
  • Voće je hiperonim od hiponima jabuka
  • Boja je hiperonim od hiponima plava
  • Matematika je hiperonim od hiponima trigonometrija
  • Wikimedija je hiperonim od hiponima Wikizvor