Semantički odnos
Sinonim
Antonim
Homonim
Paronim
Meronim
Holonim
Hiponim
Hiperonim

Hiponim (grč. υπονύμιον = nekoliko imena; hypo = malo, nekoliko; onoma = ime) riječ je ili fraza čiji je sadržaj uključen u sadržaj nekog drugog pojma. Ovaj se odnos u logici predstavlja odnosom višeg i nižeg pojma, odnosno superordiniranog i subordiniranog pojma. Hiponim je podređen hiperonimu koji je njemu nadređen.

Dva hiponima istog hiperonima nazivaju se kohiponimi.

Primjeri hiponimije

uredi
  • Kvadrat je hiponim od hiperonima pravokutnik
  • Jabuka je hiponim od hiperonima voće
  • Plava je hiponim od hiperonima boja
  • Trigonometrija je hiponim od hiperonima matematika
  • Wikizvor je hiponim od hiperonima Wikimedija
  • Jednakostraničan trokut, raznostraničan trokut i jednakokračan trokut kohiponimi su hiperonima trokut