Humor je oblik zabave i vid ljudske komunikacije sa svrhom da nasmije ljude i učini ih sretnim. Podrijetlo riječi humor dolazi od humoralnog liječenja starih Grka, koji su tvrdili da mješavina tekućina (humora) kontrolira ljudsko zdravlje i osjećaje.

Smijeh je reakcija na humor.
Iznenađenje je jedno od obilježbi humora.
Boris Jeljcin i Bill Clinton smiju se vicu.

Vrste, forme humora uredi