Izbori za Europski parlament 2013.


Europski izbori u Hrvatskoj 2013.
Izborna lista glasovi
HDZ i partneri (EPP)
  
32,86%
SDP i partneri (S&D)
  
32,07%
Laburisti (GUE/NGL)
  
5,77%
Ostali
  
32,88%
→ 2014.

Izbori za Europski parlament 2013. bili su izbori za predstavnike Hrvatske u Europskom parlamentu, koji su održani su 14. travnja 2013. godine.[1] Hrvatska je birala ukupno 12 predstavnika, čime je povećan sadašnji broj zastupnika u Parlamentu sa 754 na 766. Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu u svim zemljama Europske unije u pravilu se održavaju svakih pet godina, koliko traje zastupnički mandat. Glasači neposrednim glasovanjem biraju zastupnike Europskoga parlamenta. Prvi europski izbori u Hrvatskoj održali su se 14. travnja 2013. godine, prije hrvatskoga pristupanja EU 1. srpnja. Zastupnicima koji tada budu izabrani u Europski parlament, mandat će umjesto pet godina trajati godinu dana, jer se idući europski izbori trebaju održati 2014. godine. Na ukupno 6696 biračkih mjesta, od kojih 82 izvan granica, u 51 državi svijeta, glasačko pravo do 19 sati mogao je ostvariti 3 740 951 birač. Cijela je Hrvatska bila jedna izborna jedinica, a glasači su odlučivali između 28 lista i 336 kandidata. Prosječna starost kandidata bila je 46 godina, a bilo je 60 % muškaraca. Na izborima za Europarlament prvi put je uz liste bilo moguće zaokruživanje i imena pojedinog kandidata s odabrane liste, tzv. preferencijsko glasovanje.[2]

Mandati
   
Od ukupno 12 mandata na pojedine stranke otpada:

  ██ HL: 1

  ██ SDP: 5

  ██ HDZ: 6

Ovi izbori pokazali su nepreciznost izbornih anketa provedenih u Hrvatskoj, te je nakon najava o vodstvu Kukuriku koalicije[3] zajednička lista HDZ-HSP AS-BUZ ipak s 32,86 % glasova osvojila 6 mjesta, SDP-HNS-HSU s 32,07 % glasova 5 mjesta, HL s 5,77 % glasova jedno mjesto.[4]

Iz redova SDP-a u Europski parlament za zastupnike su izabrani Marino Baldini, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula i Oleg Valjalo. HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu postali su Zdravka Bušić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica i Ivana Maletić. S liste koju je predvodio HDZ, izabrana je predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević. Iz redova Hrvatskih laburista izabran je Nikola Vuljanić.

SDP-ovi zastupnici su se u Europskom parlamentu pridružili Klubu zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, a HDZ-ovi Klubu zastupnika Europske pučke stranke. Ruža Tomašić iz HSP-a dr. Ante Starčević postala je članicom Kluba europskih konzervativaca i reformista, a Nikola Vuljanić iz Hrvatskih laburista se pridružio Konfederalnom klubu zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice.

Stranke

uredi
Broj Kratica Puni naziv
1 ABECEDA Abeceda demokracije[5][6]
2 AMD Agenda mladih demokrata[5][6]
3 AM Akcija mladih[5][6]
4 ASH
DSŽ
SP
SUH
Akcija socijaldemokrata Hrvatske[7][6]
Demokratska stranka žena[7][6]
Savez za promjene[7][6]
Stranka umirovljenika Hrvatske - Blok umirovljenici zajedno[7][6]
5 ABH
JEDINO HRVATSKA
Akcija za bolju Hrvatsku[5][6]
Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku[5][6]
6 A-HSS Autohtona - Hrvatska seljačka stranka[5][6]
7 A-HSP Autohtona – Hrvatska stranka prava[5][6]
8 DC Demokratski centar[5][6]
9 GLAS RAZUMA
MS
Glas razuma[5][6]
Međimurska stranka[5][6]
10 HRAST Hrast - Pokret za uspješnu Hrvatsku[5][6] (Hrvatski rast - Pokret za uspješnu Hrvatsku)
11 HČSP Hrvatska čista stranka prava[5][6]
12 HDZ
HSP AS
BUZ
Hrvatska demokratska zajednica[8][6]
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević[8][6]
Blok umirovljenici zajedno[8][6]
13 HRS Hrvatska radnička stranka[5][6]
14 HSS
HSLS
Hrvatska seljačka stranka[5][6]
Hrvatska socijalno-liberalna stranka[5][6]
15 HSP Hrvatska stranka prava[7][6]
16 HDSSB
HDSSD
ZH
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje[5][6]
Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije[5][6]
Zeleni Hrvatske[5][6] (Zeleni HR)
17 HL Hrvatski laburisti – Stranka rada[5][6]
18 KLGB-IJ Kandidacijska lista grupe birača - Ivan Jakovčić[5][6]
19 NS
NSS
Naša stranka[5][6]
Nova srpska stranka[5][6]
20 NSH Nezavisni seljaci Hrvatske[5][6]
21 OS Obiteljska stranka[5][6]
22 PS Piratska stranka[5][6]
23 PZMH Pokret za modernu Hrvatsku[5][6]
24 SDP
HNS
HSU
Socijaldemokratska partija Hrvatske[7][6]
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati[7][6]
Hrvatska stranka umirovljenika[7][6]
25 SRP Socijalistička radnička partija Hrvatske[5][6]
26 SU Stranka umirovljenika[7][6]
27 ZNL Zagrebačka nezavisna lista[5][6]
28 ZZ Zeleni Zajedno[5][6]

Kandidati stranaka

uredi
1: ABECEDA[5][6] 2: AMD[5][6] 3: AM[5][6] 4: ASH - DSŽ - SP - SUH[7][6]
1. Mirko Makaus
2. Gordana Popović
3. Maja Vujanić
4. Renata Vrdoljak
5. Ivan Cvetković
6. Slavko Mandekić
7. Mira Horvat
8. Samir Mučoli
9. Vladimir Konečny
10. Sandra Bonifačić Baričević
11. Oliver Pavić
12. Dorotea Pavletić
1. Vedran Vidmar
2. Igor Kindij
3. Zoran Pavlović
4. Ana Šivak
5. Irena Bošković
6. Vjekoslav Bošković
7. Boris Čubrić
8. Antonio Barnjak
9. Mirna Lekić
10. Valerija Kasumović
11. Klementina Bašković
12. Aleksandar Zemunik
1. Mario Lozančić
2. Robert Kurelić
3. Mandica Vranjić
4. Mario Marolin
5. Mia Masnjak
6. Tomislav Mamić
7. Ivana Griparić
8. Tomislav Lesinger
9. Branka Janjić
10. Ivana Malarić
11. Ilija Pašalić
12. Lada Crnobori
1. Ivan Pernar
2. Zlatko Klarić
3. Marija Jelinčić
4. Danica Sardelić
5. Laura Olujić
6. Snježana Novak
7. Emil-Franjo Markanović
8. Vladimira Palfi
9. Sanja Juriša
10. Damir Trnačić
11. Dušan Cvetanović
12. Zahir Kurbašić
5: ABH - JEDINO HRVATSKA[5][6] 6: A-HSS[5][6] 7: A-HSP[5][6] 8: DC[5][6]
1. Marjan Bošnjak
2. Mario Slaviček
3. Neđeljka Batinović
4. Slaven Šuba
5. Igor Jelčić
6. Mladen Panjako
7. Anđela Salapić
8. Jurica Štelma
9. Ivan Pepić
10. Antun Lauc
11. Igor Kovač
12. Željko Cvrtila
1. Branko Borković
2. Bruno Langer
3. Gordana Radić
4. Marin Vidić
5. Petar Mikloš Weisz
6. Sanja Kumpar
7. Jasenko Stipac
8. Alen Fućak
9. Rajka Rigler-Kunović
10. Tomislav Čepelja
11. Ariana Petrić
12. Alojz Horvat
1. Dražen Keleminec
2. Petar Vučić
3. Miroslav Starček
4. Ivanka Polić
5. Mladen Schwartz
6. Neno Doždor
7. Šime Tolić
8. Milan Bingula
9. Rudolf Forko
10. Mladen Šepić
11. Feliks Šauli
12. Denis Šešelj
1. Slobodan Lang
2. Aida Cvjetković
3. Vida Demarin
4. Darko Dovranić
5. Joško Juvančić
6. Vjera Katalinić
7. Dragan Milanović
8. Branko Pek
9. Danijel Rehak
10. Tibor Santo
11. Ina Vukić
12. Petar Bašić
9: GLAS RAZUMA - MS[5][6] 10: HRAST[5][6] 11: HČSP[5][6] 12: HDZ - HSP AS - BUZ[8][6]
1. Srećko Sladoljev
2. Đula Rušinović-Sunara
3. Lidija Gajski
4. Ivan Rude
5. Aleksandar Soltyšik
6. Nikola Duper
7. Aida Jukić
8. Milan Perkovac
9. Dubravka Finka
10. Ratko Martinović
11. Tanja Popović Filipović
12. Sonja Jadreško
1. Ladislav Ilčić
2. Krešimir Miletić
3. Ivan Poljaković
4. Ivica Grković
5. Hrvoje Hitrec
6. Marcela Šperanda
7. Kuzma Kovačić
8. Pero Vučica
9. Carla Konta
10. Hrvoje Šlezak
11. Jelena Ćorić Mudrovčić
12. Dživo Brčić
1. Tomislav Sunić
2. Krešimir Mihajlović
3. Jasenka Haleuš
4. Ksenija Musa
5. Ivan Lozo
6. Dražen Pehar
7. Mate Bekavac
8. Ivan Pavić
9. Daria Lončarević
10. Marin Perković
11. Dinko Putnik
12. Zlatko Šram
1. Dubravka Šuica
2. Andrej Plenković
3. Davor Ivo Stier
4. Ivana Maletić
5. Zdravka Bušić
6. Ruža Tomašić
7. Željana Zovko
8. Kristijan Tušek
9. Antun Krševan Dujmović
10. Zdravko Krmek
11. Ivan Bubić
12. Milivoj Špika
13: HRS[5][6] 14: HSS - HSLS[5][6] 15: HSP[7][6] 16: HDSSB - HDSSD - ZH[5][6]
1. Mladen Novosel
2. Vanja Babić Žagar
3. Ivona Katuša
4. Romina Đidara
5. Katica Babić
6. Dragan Momčilović
7. Franjo Markulinčić
8. Željko Šantek
9. Neven Velić
10. Tomislav Jurić
11. Danijel Findrik
12. Ivan Brleković
1. Miroslav Rožić
2. Goran Bandov
3. Ružica Vukovac
4. Ivana Pukšec
5. Ljubomir Majdandžić
6. Renata Šeperić Petak
7. Ivan Božikov
8. Marija Kukić
9. Diana Pečkaj Vuković
10. Nevenka Cigrovski
11. Nela Kovačević
12. Slobodan Mikac
1. Daniel Srb
2. Ilijana Vrbat Pejić
3. Pejo Trgovčević
4. Berislav Gržanić
5. Pero Kovačević
6. Dean Girotto
7. Mira Antić
8. Antun Kljenak
9. Ivana Gudić
10. Paul Cota
11. Ivana Gudić
12. Frano Vranjković
1. Stjepan Ribić
2. Boris Antunović
3. Boro Grubišić
4. Hrvoje Tomasović
5. Zdravko Peko
6. Slavica Jelinić
7. Marija Mamić
8. Marina Kovač Jurković
9. Borko Baraban
10. Tamara Palčić
11. Ivan Sambunjak
12. Dražen Đurović
17: HL[5][6] 18: KLGB-IJ[5][6] 19: NS - NSS[5][6] 20: NSH[5][6]
1. Nikola Vuljanić
2. Marita Brčić
3. Stipe Drmić
4. Dina Domijan
5. Damir Hršak
6. Drago Čulina
7. Đulijano Grum
8. Silvija Dološić
9. William Negri
10. Zdenka Brebrić
11. Marija Schubert
12. Aljana Kovačić
1. Ivan Jakovčić
2. Nela Sršen
3. Vlasta Piližota
4. Nikola Ivaniš
5. Darko Lorencin
6. Nikola Lunić
7. Giovanni Cernogoraz
8. Snježana Abramović Milković
9. Marija Đurin
10. Tomislav Goll
11. Viviana Benussi
12. Nataša Plišić
1. Jovan Ajduković
2. Slavko Mirnić
3. Svetislav Lađarević
4. Dragan Todić
5. Milenko Živković
6. Ljiljana Sremac
7. Ljubomir Ajduković
8. Ratko Mrđa
9. Petko Tomić
10. Đorđe Maksimović
11. Srđan Vasiljević
12. Bojan Erić
1. Mato Mlinarić
2. Vesna Vrankić
3. Tomo Ostojić
4. Azra Kovačić
5. Dubravka Mavrin
6. Antun Ištvanović
7. Lucija Biljaka
8. Antun Furjan
9. Robertina Čuhnil
10. Marica Čičak
11. Vesna Nježić
12. Vladimir Novotny
21: OS[5][6] 22: PS[5][6] 23: PZMH[5][6] 24: SDP - HNS - HSU[7][6]
1. Katarina Tonković Pigac
2. Dušan Bešlić
3. Krešimir Štetić
4. Anđa Ćurić-Slunjski
5. Marina Sabljić
6. Josip Tomičić
7. Tomislav Jurić
8. Zlatko Gregov
9. Nikola Roca
10. Goran Perić
11. Marija Studen
12. Dražen Dujmović
1. Maša Utković
2. Ivan Voras
3. Miroslav Ambruš-Kiš
4. Goran Kauzlarić
5. Ivan Ožvatić
6. Sonja Papeš
7. Marko Sučić
8. Dario Vidović
9. Marko Doko
10. Juraj Fleiss
11. Hrvoje Jegjud
12. Bojan Kopitar
1. Ante Roso
2. Sandra Bršec Rolih
3. Radovan Smokvina
4. Claudia Čović
5. Sulejman Tabaković
6. Darko Petričić
7. Sonja Vlahek
8. Jozo Čabraja
9. Željko Popović
10. Pašk Kačinari
11. Jurica Ilić
12. Damir Gašparović
1. Tonino Picula
2. Biljana Borzan
3. Marino Baldini
4. Oleg Valjalo
5. Sandra Petrović Jakovina
6. Jozo Radoš
7. Marija Ilić
8. Sabina Glasovac
9. Vedrana Gujić
10. Ivica Lukanović
11. Melita Mulić
12. Snježana Španjol
25: SRP[5][6] 26: SU[7][6] 27: ZNL[5][6] 28: ZZ[5][6]
1. Boris Bogdanić
2. Vladimir Kapuralin
3. Ivan Vlainić
4. Jasna Tkalec
5. Lidija Čulo
6. Davor Rakić
7. Vesna Nikolić-Grgaš
8. Dragica Lovreković
9. Dalibor Vidović
10. Vlado Bušić
11. Vanja Vojvodić
12. Danijel Pikutić
1. Mira Čokić
2. Žarko Delač
3. Gorana Medvidović
4. Jaroslav Masarini
5. Katica Grgić
6. Stefan Novak
7. Branka Malnar
8. Mirko Bijelonjić
9. Lidija Stiplošek
10. Ivica Glavaš
11. Nataša Mihić
12. Ivan Pintur
1. Dijana Kobas Dešković
2. Mario Obradović
3. Ana-Marija Kulušić
4. Janko Ivaniš
5. Ivana Grčić
6. Mateo Gulam
7. Iva Bionda Vranaričić
8. Nikola Brebrić
9. Ksenija Datković
10. Marko Matoic
11. Marija Šušenj
12. Damir Grgić
1. Toni Vidan
2. Aleksandra Starčević
3. Bojana Genov-Matunci
4. Mladen Kordić
5. Renata Vranyczany Azinović
6. Zlatko Burić
7. Vera Petrinjak-Šimek
8. Zoran Ferić
9. Svjetlana Lugar
10. Toni Gabrić
11. Ivana Babić
12. Vladimir Lay

Rezultati

uredi

Glasovanju je od ukupno 3 748 815 birača pristupilo (prema glasačkim listićima) 780 980 što čini 20,83 % birača. Važećih glasačkih listića bilo je 741 408 odnosno 94,93 %. Nevažećih je bilo 39 572 glasačkih listića, odnosno 5,07 %.[9]

stranka glasova % mjesta
HDZHSP AS – BUZ 243.654 32,86 6
SDPHNSHSU 237.778 32,07 5
Hrvatski laburisti – Stranka rada 42.750 5,77 1
HSS – HSLS 28.646 3,86 0
Kandidacijska lista grupe birača – Ivan Jakovčić 28.445 3,84 0
HDSSB – HDSSD 22.328 3,01 0
Hrast – Pokret za uspješnu Hrvatsku 18.893 2,55 0
Akcija mladih 11.068 1,49 0
Stranka umirovljenika 10.947 1,48 0
Hrvatska stranka prava 10.317 1,39 0
Zeleni Zajedno 8.599 1,16 0
Piratska stranka 8.345 1,13 0
Autohtona - Hrvatska seljačka stranka 6.785 0,92 0
ASH – DSŽ – SP – SUH 6.391 0,86 0
Demokratski centar 5.413 0,73 0
Hrvatska čista stranka prava 5.238 0,71 0
Glas razuma – Međimurska stranka 4.939 0,67 0
Abeceda demokracije 4.878 0,66 0
ABH – Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku 4.531 0,61 0
Obiteljska stranka 4.391 0,59 0
Hrvatska radnička stranka 3.946 0,53 0
NS – NSS 3.933 0,53 0
Pokret za uspješnu Hrvatsku 3.885 0,52 0
Agenda mladih demokrata 3.667 0,49 0
Nezavisni seljaci Hrvatske 3.646 0,49 0
Socijalistička radnička partija Hrvatske 3.538 0,48 0
Autohtona – Hrvatska stranka prava 2.350 0,32 0
Zagrebačka nezavisna lista 2.107 0,28 0
nevažećih listića 39.572 5,07
ukupno 780 980 100 12
prijavljeno glasača/glasovalo 3 748 815 20,83
Izvor: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske[4]

Kao predstavnici Hrvatske u EU parlament izabrani su: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Zdravka Bušić (HDZ, HSP AS, BUZ); Tonino Picula, Biljana Borzan, Marino Baldini, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina (SDP, HNS, HSU); Nikola Vuljanić (Hrvatski laburisti). Lista HDZ, HSP AS, BUZ imala je troje kandidata koji su skupili više od 10 % glasova dotične liste (Ruža Tomašić 26,58 %, Andrej Plenković 15,41 % i Dubravka Šuica 12,92 %). Na ostalim listama koje su izabrane sličan učinak polučili su Tonino Picula (47,34 %) i Nikola Vuljanić (15 %), kao pokazatelji preferencijskoga glasovanja.

Izvori

uredi
 1. „Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske”, Narodne novine br. 27, 04.03.2013., preuzeto 27. ožujka 2013.
 2. http://dubrovacki.hr/clanak/50660/izbori1Arhivirana inačica izvorne stranice od 4. ožujka 2016. (Wayback Machine) (pristupljeno 14. travnja 2013.)
 3. „U UTRCI ZA EUROPSKI PARLAMENT VODI KUKURIKU LISTA: Da se izbori održvaju danas dobili bi šest od dvanaest mjesta”Arhivirana inačica izvorne stranice od 30. rujna 2015. (Wayback Machine), "Jutarnji list", 31. ožujka 2013.
 4. a b REZULTATI IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE, 15. travnja 2013., KLASA: 013-08/13-08/22, URBROJ: 507-13-01, pristupljeno 15. travnja 2013.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Pristigle kandidature - 18. ožujka 2013.Arhivirana inačica izvorne stranice od 22. ožujka 2013. (Wayback Machine), izbori.hr, 18. ožujka 2013., preuzeto 27. ožujka 2013.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq Od 28 lista, samo je Jakovčićeva nezavisna, pogledajte popis svih kandidata za EU, dnevno.hr, 19. ožujka 2013., preuzeto 27. ožujka 2013.
 7. a b c d e f g h i j k l m Pristigle kandidature - 17.03.2013.Arhivirana inačica izvorne stranice od 23. ožujka 2013. (Wayback Machine), izbori.hr, 17. ožujka 2013., preuzeto 27. ožujka 2013.
 8. a b c d Pristigle kandidature - 15.03.2013.Arhivirana inačica izvorne stranice od 22. ožujka 2013. (Wayback Machine), izbori.hr, 15. ožujka 2013., preuzeto 27. ožujka 2013.
 9. Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 27. rujna 2017. Pristupljeno 15. travnja 2013. journal zahtijeva |journal= (pomoć)CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)

Vanjske poveznice

uredi